W ostatnich latach, dzięki nowym technologiom produkcji okien udało się uzyskać dużą szczelność pomieszczeń, niestety ze stratą dla wentylacji. Brak właściwej cyrkulacji może prowadzić do pogorszenia jakości powietrza pod względem składu i wilgotności.


Systemy wentylacyjne LUNOS dostarczają czyste, świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu i gwarantują suche i wolne od pleśni ściany. Dodatkowo zapewniają znaczne obniżenie kosztów ogrzewania, przy niskich kosztach eksploatacji, jak i zakupu. I oczywiście gwarantują jakość i bezpieczeństwo, które zapewnia marka LUNOS.
W pełni efektywna „wentylacja okienna” bez niepotrzebnych strat energii jest trudna do osiągnięcia przez użytkownika. W większości przypadków wentylacja jest niewystarczająca lub nadmierna. LUNOS jest mieszkaniowym systemem wentylacyjnym, który zapewnia dopływ świeżego powietrza, we właściwych ilościach, a także wyciąga zanieczyszczone powietrze szybko i dyskretnie. Jednocześnie utrzymuje niski poziom wilgotności i nie pozwala przetrwać pleśni i pyłkom, co ma znaczenie zwłaszcza dla alergików. Dzięki efektywnie filtrowanej wentylacji zanieczyszczenia pozostają za drzwiami. Hałas z ulicy nie przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych dzięki efektywnej izolacji akustycznej.
W pomieszczeniu czujemy się dobrze, gdy wilgotność wewnątrz jest stała i nie przekracza 50%RH. Przy takim poziomie osoby i budynki pozostają zdrowe. Systemy wentylacyjne LUNOS regulują ilość powietrza w zależności od poziomu wilgotności.
Do środka dopływa:
• świeże, przefiltrowane powietrze – zawsze wystarczająco, bez żadnych przeciągów
Na zewnątrz wyciągane są:
• wilgoć i nieprzyjemne zapachy z kuchni, łazienki, WC, itp.
• zanieczyszczenia z malowania, dywanów, mebli, itp.
W środku pozostaje:
• energia cieplna z ogrzewania
Na zewnątrz trafiają:
• zanieczyszczenia (filtr wymienny)
• hałas (tłumik w nawiewnikach)
• wiatr (nawiewnik z zabezpieczeniem przed naporem wiatru)
• pleśń i roztocze kurzu domowego (stała, niska wilgotność)
Zasada działania

Systemy wentylacyjne LUNOS opierają się na zapewnieniu przepływu powietrza przez wszystkie pomieszczenia. Odpowiednio do zapotrzebowania i poziomu wilgotności, wentylatory wyciągają powietrze w łazience, kuchni, WC lub zmywalni, bezpośrednio na zewnątrz lub przez komin wentylacyjny. W ten sposób w mieszkaniu zostaje wytworzone niewielkie podciśnienie, które powoduje, że świeże, przefiltrowane powietrze wpływa do sypialni i pokoi przez nawiewniki. Otwory w drzwiach lub szczelina pod nimi gwarantują
przepływ powietrza między nawiewnikami a wentylatorami wyciągowymi. Dzięki temu odbywa się ciągły transport świeżego powietrza bez hałasu, bez przeciągu i bez zanieczyszczeń. Ochrona przed naporem wiatru i ograniczone natężenie przepływu zapewniają brak przeciągów. Zintegrowane tłumiki akustyczne gwarantują przedostawanie się do pomieszczenia wyłącznie świeżego powietrza, zamiast hałasu, także z bardzo hałaśliwych ulic.


Działanie latem/minimalna wentylacja (30m3/h): kontrola wilgotności jest wyłączona. W tym przypadku wentylator ciągle pracuje z minimalną wydajnością. Ten poziom działania jest niezbędny latem, gdy ciepłe, wilgotne powietrze jest transportowane z zewnątrz do domu, w którym kontrola wilgotności mogłaby spowodować niepożądane zwiększenie natężenia przepływu. Ponadto to ustawienie może być użyte jako zredukowane działanie nocą.
Działanie zimą (30÷90m3/h): kontrola wilgotności jest aktywna. Jeśli wilgotność względna w wywiewanym powietrzu wzrasta powyżej 50%RH, wtedy wydajność wentylatora rośnie odpowiednio do poziomu wilgotności, aż do odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Tak, więc natężenie przepływu wzrasta nieco ponad wcześniejszy poziom i wilgoć jest transportowana na zewnątrz. Nie tylko wartość wilgotności względnej jest wyznaczona, ale także czas trwania wejścia powietrza z zewnątrz.
Wymagana wentylacja (60 m3/h): kontrola wilgotności jest wyłączona. Zwiększona wydajność wentylatorów na tym poziomie odpowiada warunkom wentylacji występującej w łazienkach. Ten rodzaj wentylacji może być załączany jednocześnie ze światłem w łazience.
Elementy sterujące mogą być umieszczone centralnie lub w każdym pomieszczeniu, gdzie wyciągane jest powietrze. W związku z tym, wymagana wentylacja w łazienkach i toaletach powinna być załączana jednocześnie ze światłem podczas, gdy wentylacja zimą i latem może być realizowana centralnie dla wszystkich wentylatorów.

Elementy systemu LUNOS
W celu zapewnienia optymalnej wentylacji pomieszczeń, system LUNOS jest idealnym rozwiązaniem. Można go stosować we wszelkiego rodzaju budynkach: domkach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych, biurowcach; stosując montaż natynkowy lub podtynkowy, na ścianie lub w suficie.
NAWIEWNIKI


ALD 36,5
Nawiewnik z kanałem prostokątnym, z zabezpieczeniem przed naporem wiatru, filtrem i tłumikiem akustycznym.
Przekrój kanału: 125x250 mm
Wydajność przy 4/8 Pa: 18/24 m3/h
Izolacyjność akustyczna przy otwartym nawiewniku: 46 dB


ALD-R 160
Nawiewnik z kanałem okrągłym, z zabezpieczeniem przed naporem wiatru, filtrem i tłumikiem akustycznym.
Przekrój kanału: 160 mm
Wydajność przy 4/8 Pa: 21/30 m3/h
Izolacyjność akustyczna przy otwartym nawiewniku: 52 dB


ALD-R 110
Nawiewnik z kanałem okrągłym, z zabezpieczeniem przed naporem wiatru, filtrem i tłumikiem akustycznym.
Przekrój kanału: 110 mm
Wydajność przy 4/8 Pa: 7/10 m3/h
Izolacyjność akustyczna przy otwartym nawiewniku: 48 dB
WENTYLATORY


Saphir-F
Wentylator natynkowy do montażu na ścianie. Wyciąg powietrza przez kanał lub bezpośrednio przez ścianę.
Wydajność: 30÷90 m3/h
Zakres wilgotności: 50÷70 % RH
Maksymalne ciśnienie: 235 Pa
Pobór mocy: 7,5÷27,5 W
Poziom ciśnienia akustycznego: 2845 dB (A)


Skalar-F /2-F
Wentylator podtynkowy do montażu w ścianie (gł. mont. 12 cm). Wyciąg powietrza przez kanał z jednego (F) lub maks. dwóch pomieszczeń (2-F).
Wydajność: 25÷80 m3/h
Zakres wilgotności: 50÷70 % RH
Maksymalne ciśnienie: 58 Pa
Pobór mocy: 5,5÷35 W
Poziom ciśnienia akustycznego: 27÷45 dB (A)


LRK-F /2-F
Wentylator podtynkowy do montażu w ścianie (gł. mont. 14 cm). Wyciąg powietrza przez kanał z jednego (F) lub maks. dwóch pomieszczeń (2-F).
Wydajność: 30÷115 m3/h
Zakres wilgotności: 50÷70 % RH
Maksymalne ciśnienie: 55/72 Pa
Pobór mocy: 9,5÷44 W
Poziom ciśnienia akustycznego: 33÷58 dB (A)


Lunomat-F
Wentylator centralny do wyciągu maksymalnie z 3 pomieszczeń.
Wydajność: 50÷120 m3/h
Zakres wilgotności: 50÷70 % RH
Maksymalne ciśnienie: 72 Pa
Pobór mocy: 12,5÷44 W
Poziom ciśnienia akustycznego: 33÷58 dB (A)
Latem, jak i zimą zawsze przyjemna, świeża wentylacja w pomieszczeniach
Systemy wentylacyjne LUNOS przygotowane są do pracy 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Aby zapewnić bezawaryjną pracę systemu do wyprodukowania jego elementów użyto materiały najwyższej jakości. Pozwoliło to na udzielanie 24-miesięcznej gwarancji.
Firma LUNOS nie spoczywa na laurach. Inwestując stworzyła „nawiewniki przyszłości”, ogólnie zwane LUNOtherm, ale o tym innym razem..
Źródło: Iglotech

Komentarze