Prawidłowe wykonanie systemu wentylacyjnego - wskazówki od strony projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej

System wentylacyjny składa się z urządzeń, w których następuje uzdatnienie powietrza pod względem termicznym (odzysk ciepła, ogrzanie, schłodzenie, nawilżenie, osuszenie), odpowiednie jego oczyszczenie (w zależności od potrzeb), a także obniżenie poziomu mocy akustycznej na wyjściu z centrali wentylacyjnej poprzez zastosowanie tłumików akustycznych. Jednakże oprócz samych urządzeń w skład systemu wchodzi cała sieć przewodów o określonym kształcie i przekroju, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice regulacyjne, skrzynki rozprężne oraz nawiewniki i wywiewniki.
Miarą prawidłowego wykonania systemu wentylacyjnego jest skuteczność wentylacji, tj. stopień usuwania zanieczyszczeń i sprawność wymiany powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane. Przy tym termin „zanieczyszczenia" należy rozumieć szeroko jako szkodliwe substancje gazowe, nadwyżki ciepła, nieprzyjemne zapachy lub cząstki substancji stałych w powietrzu. Aby zapewnić taką prawidłowość działania systemu, należy nie dopuścić do popełnienia błędów na etapie projektowym, uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji układów oraz prawidłowo, czyli zgodnie z dokumentacją techniczną systemy eksploatować.
Od strony projektowej należy:
• przyjąć możliwie najbardziej aktualne założenia projektowe, dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych,
• przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie,
• wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego i/lub oczekiwań użytkownika,
• dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów,
• przewidzieć zastosowanie strefowych przepustnic regulacyjnych i skrzynek rozprężnych z zabudowanymi przepustnicami celem możliwie dokładnego wyregulowania systemu,
• dobrać najbardziej optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach (wentylacja mieszająca, wyporowa, etc) i możliwie najlepsze usytuowanie elementów zakończeniowych (nawiewniki, wywiewniki),
• przewidzieć miejsca inspekcyjne w instalacjach kanałowych celem umożliwienia czyszczenia ich wnętrza,
• optymalizować w zależności od rodzaju pomieszczeń i przeznaczenia systemu efekty akustyczne i prędkości przepływu powietrza w „strefie roboczej".
Od strony wykonawczej należy:
• przeprowadzić wykonawstwo robót w oparciu o ustalenia i wytyczne projektowe przy możliwym udziale autorskim projektantów np. w przypadku dokonywania koniecznych zmian przebiegu trasy przewodów,
• stosować zgodność materiałową z założeniami projektowymi przede wszystkim wtedy, gdy poszczególne urządzenia czy elementy mogą mieć wyraźny wpływ na zachwianie prawidłowości wykonania i pracy systemu,
• starannie wykonywać kanały np. pod względem ich szczelności, montować je zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, zwracając szczególną uwagę na ciężar poszczególnych elementów wentylacji np. tłumiki, wymienniki kanałowe, stosować dokładne izolowanie cieplne i/lub akustyczne przewodów,
• przeprowadzać w praktyce badania zdawczo-odbiorcze pod względem ilości przepływu powietrza, sposobu jego rozprowadzenia, zasięgu strugi, efektów akustycznych i temperaturowych (czasami również wilgotnościowych) etc.
Od strony eksploatacyjnej należy:
• przeprowadzać bieżące przeglądy techniczne systemów wentylacyjnych lub przeglądy takie zlecać służbom serwisowym dostawcy urządzeń (w tym dokonywać wymian materiałów typu filtry powietrza, paski klinowe),
• użytkować urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i założeniami projektowymi (np. realizować założony czasookres pracy central w cyklu dobowym),
• przeprowadzać czyszczenie kanałów wentylacyjnych celem uniknięcia pojawienia się w nich m.in. zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
mgr inż. Grzegorz Madziąg
"Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" nr 9/2001

www.tchik.com.pl

Komentarze

  • chłodno w sypialni

    Witam. Mieszkam w starym, poniemieckim domu. W salonie (ok.60mkw, wys. 3,2 m)- który jest ogólnie chłodnym pomieszczeniem- jest wydzielona sypialnia (25mkw) dwiema ściankami wypełnionymi wełną. Do sypialni prowadzą tylko jedna otwarte zawsze drzwi. W salonie jest kominek, ale chyba z tego powodu, że sypialnia jest pomieszczeniem "ślepym", cieplutkie powietrze z salonu nie może dotrzeć do całej sypialni. Wyczuwalne są w niej wyraźnie 2 stykające się fronty: ciepłego i zimnego powietrza. Pomyślałem o zainstalowaniu chociaż kratek went. na ściance działowej, ale nie wiem, które miejsce będzie najodpowiedniejsze, a nie chcę eksperymentować i bez sensu dziurawić ściany. Może mogą mi Państwo pomóc, lub ew. polecić kogoś w Słupsku, kto mógłby rzucić fachowym okiem?
    Pozdrawiam, Tomasz.