Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał swoją Nagrodę na Targach Budowlano-Instalacyjnych MURATOR 2001 firmie Aereco Wentylacja Sp. z o.o. za wyrób System Aereco.

System wentylacji higrosterowanej Aereco jest całkowicie automatyczny i niezależny od połączeń elektrycznych. Jest to system wentylacji przez przewiewanie, polegający na przepływie powietrza z pokoi do kuchni i łazienki. Świeże powietrze wprowadzane jest do pokoi, a stamtąd kierowane jest do przedpokoju i następnie do pomieszczeń o dużym nasileniu zanieczyszczeń takich jak kuchnia i łazienka. W systemie tym wentylacja sterowana jest poziomem zawartości pary wodnej w powietrzu (tzw. higrosterowanie).


Elementy systemu – nawiewniki można instalować w oknach drewnianych, z PCV lub w ścianach. Wyposażone są w czujnik mierzący wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu odpowiednio sterując umieszczoną w nawiewniku przepustnicą. Im wyższa zawartość wilgoci w pomieszczeniu, tym występuje większy przepływ strumienia świeżego powietrza. nawiewniki działają w sposób ciągły, bez potrzeby użycia prądu. Nawiewniki mogą być izolowane akustycznie, chroniąc przed hałasem zewnętrznym.
Drugim elementem jest kratka wywiewna higrosterowana o zmiennej przepustowości, uzależnionej od poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w którym jest ona instalowana.
Na elementy do wentylacji systemu Aereco została wydana przez COBRTI „Instal” aprobata techniczna AT/98-02-0486.
Firma Aereco wykonała nieodpłatnie wentylację higrosterowaną w osiedlu dla powodzian w miejscowości Bardo w powiecie Kłodzkim. Wykonanie tej wentylacji zlikwidowało zacieki i zawilgocenia ścian i okien ujawnione podczas wcześniejszej kontroli inspektorów nadzoru budowlanego.

Komentarze