Firma HEF we współpracy z producentami materiałów ogniotrwałych opracowała tzw. system WAFO. Jest to unikalny system połączenia dwóch materiałów o skrajnie różnych własnościach. Zestawiono ceramikę pojemnościową oraz izolującą. Zadaniem ceramiki pojemnościowej, która znajduje się na powierzchni, jest utrzymać stałą i wysoką temperaturę „cegły”, tak by dopalić części lotne gazów i poprawić emisję spalin. Ceramika izolująca ma za zadanie ograniczać temperaturę na powierzchni furtek. Rozwiązanie to dotyczy izolacji furtek paleniskowych jak i popielnikowych. Każda furtka w trakcie pracy kotła rozgrzewa się do znacznych temperatur, szczególnie wówczas kiedy wymiennik kotła jest zanieczyszczony. Powierzchnia furtek może osiągnąć temperaturę znacznie przekraczającą 100 stopni Celsjusza. O poparzenie wówczas nietrudno.

Większość producentów kotłów stara się maksymalnie chronić użytkowników przed poparzeniem, stosując „cegły” o słabych parametrach izolacyjnych, ale o dużej grubości lub tzw. komory powietrzne stanowiące bardzo słabą ochronę izolacyjną. Każde z powyższych rozwiązań ma istotne wady ponieważ w każdym z opisanych przypadków w miejscu łączenia „cegieł” z furtką przy pomocy śrub lub spawów powstają tzw. mostki termiczne. Przenoszą one temperaturę z komory paleniskowej na powierzchnię furtki, powodując jej nadmierne rozgrzewanie.

Nowatorską cechą tego rozwiązania jest również możliwość swobodnej wymiany „cegły” bez konieczności transportowania całej furtki do producenta czy serwisu.

Reasumując, rozwiązanie firmy HEF:
- poprawia emisje kotła – efekt ekologiczny
- obniżenia temperaturę powierzchni furtek o ok. 400ºC – efekt ochrony
- zapewnia możliwość wymiany – efekt funkcjonalny.

Źródło: HEF