Świadomy wybór systemu klimatyzacji winien być elementem wyboru całego systemu HVAC, który kompleksowo rozwiązuje zagadnienia wentylacji, chłodzenia oraz ogrzewania budynku.

System VRF czy agregat wody lodowej?
Metody analizy systemowej zakładają konieczność weryfikacji wielu czynników, przy założonych warunkach komfortu w wybranych pomieszczeniach budynku. Najważniejsze czynniki analizy systemowej to: temperatura, wilgotność, prędkość, czystość, jakość powietrza w pomieszczeniu, ilość powietrza zewnętrznego, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, niezawodność i elastyczność systemu, automatyczna regulacja i sterowanie, warunki akustyczne i wibracje. Ponieważ coraz większą uwagę przykłada się do zapewnienia optymalnego środowiska w nowoczesnych obiektach, tak ważnym wydaje się optymalny wybór systemu klimatyzacji, który sprosta wysokim wymaganiom funkcjonalnym. Aby nieco ułatwić ten wybór, w poniższym artykule opisujemy nowoczesny system VRF japońskiego producenta Mitsubishi Heavy Industries oraz agregaty wody lodowej Rhoss - produkcji włoskiej.

Multi System KX6 Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
Nowa generacja systemów VRF MHI o symbolu KX6 jest rozwiązaniem innowacyjnym podnoszącym poprzeczkę techniczną zarówno w zakresie sprawności energetycznej, funkcjonalności układu (m.in. gabaryty jednostek zewnętrznych) jak i możliwości konfiguracyjnych. Nowa linia produktowa składa się z trzech grup (zakresów wydajnościowych) agregatów zewnętrznych (oraz kombinacji agregatów), które mają możliwość pracy do temperatury -20oC w funkcji grzania oraz do temperatury -15oC w funkcji chłodzenia.

System VRF KX6 MICRO (4-6HP) MHI
Rozwiązanie to jest systemem Mini VRF nowej generacji przeznaczonym do małych i średnich obiektów komercyjnych. Układ ten oparty jest na agregatach zewnętrznych wyposażonych w jeden wentylator. Takie rozwiązanie techniczne jednostek zewnętrznych pozwoliło na redukcję przestrzeni zajmowanej przez agregat oraz jego wagi o 35% (w stosunku do poprzedniego systemu MHI KX4). Jest to system inwerterowy wyposażony w jedną sprężarkę DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy (pompa ciepła).
Systemy KX6 MICRO (4-6HP) są rozwiązaniami charakteryzującymi się możliwością podłączenia do jednego agregatu do 8 jednostek wewnętrznych i możliwością przewymiarowania układu do 150% mocy nominalnej. W typoszeregu występują trzy agregaty zewnętrzne o mocy chłodniczej: 11,2 kW, 14,0 kW i 15,5 kW. Możliwość przewymiarowania układów sprawia, że mogą one obsługiwać pomieszczenia o zapotrzebowaniu na chłód do ponad 23 kW (w przypadku niejednoczesności występowania zysków ciepła). Wysoka sprawność energetyczna (EER do 4,0, COP do 4,33) pozwala sklasyfikować wszystkie agregaty zewnętrzne w najwyższej klasie efektywności energetycznej „A”.

System VRF KX6 (8-12HP) MHI
Rozwiązanie to jest systemem VRF przeznaczonym do średnich obiektów komercyjnych. W konstrukcji tej udało się zastąpić agregat zewnętrzny z pionowym wyrzutem powietrza rozwiązaniem z dwoma wentylatorami o poziomym wyrzucie powietrza. Takie rozwiązanie techniczne pozwoliło na redukcję przestrzeni zajmowanej przez agregat o 47% i redukcję wagi o 14% (w stosunku do poprzedniego systemu MHI KX4). Jest to system inwerterowy wyposażony w jedną sprężarkę DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy (pompa ciepła).
Systemy te (8-12 HP) charakteryzują się możliwością podłączenia do jednego agregatu do 22 jednostek wewnętrznych i możliwością przewymiarowania układu do 150% mocy nominalnej. W typoszeregu występują trzy agregaty zewnętrzne o mocy chłodniczej: 22,4 kW, 28,0 kW i 33,5 kW. Możliwość przewymiarowania układów sprawia, że mogą one obsługiwać pomieszczenia o zapotrzebowaniu na chłód do ponad 50 kW (w przypadku niejednoczesności występowania zysków ciepła). Rozwiązania te, podobnie jak poprzednie jednostki, sklasyfikowane są w najwyższej klasie efektywności energetycznej „A”.

System VRF KX6 (14-24HP) MHI
Rozwiązanie to jest klasycznym systemem VRF przeznaczonym do średnich i dużych obiektów komercyjnych.
Jest to konstrukcja z pionowym wyrzutem powietrza realizowanym przez dwa wentylatory osiowe.
Jest to system inwerterowy wyposażony w dwie sprężarki DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy (pompa ciepła). Systemy 14-24 HP charakteryzują się możliwością podłączenia do jednego agregatu do 44 jednostek wewnętrznych i możliwością przewymiarowania układu do 200% mocy nominalnej (agregaty o mocy 40,0 i 45,0 kW). W typoszeregu występuje osiem agregatów zewnętrznych o nominalnej mocy chłodniczej od 33,5 kW do 68,0 kW. Rozwiązania te sklasyfikowane są w najwyższej klasie efektywności energetycznej „A” (w zakresie 14-20HP). Dla potrzebnych wydajności chłodniczych powyżej 68,0 kW, dla dużych obiektów komercyjnych, stosuje się kombinacje dwóch agregatów zewnętrznych, pracujących we wspólnym układzie chłodniczym. Systemy występują również w wersji 3-rurowej z odzyskiem ciepła (KXR6).

Jednostki wewnętrzne systemu VRF KX6 MHI
Wszystkie powyżej opisane agregaty zewnętrzne posiadają możliwość podłączenia wspólnej bogatej gamy jednostek wewnętrznych. Do wyboru mamy 13 typów i 70 modeli jednostek wewnętrznych. Daje to niezwykłe zdolności adaptacyjne układów KX6 MHI. Jednostki wewnętrzne sterowane mogą być zarówno pilotami bezprzewodowymi jak i naściennymi sterownikami przewodowymi typu RC-E3 (rozwiązanie preferowane ze względu na funkcjonalność oraz możliwości użytkowe). Nastawy temperatury nawiewanego powietrza można tu zmieniać z dokładnością do 0,5oC, co powinno zaspokoić najbardziej wymagających użytkowników. Więcej informacji technicznych na temat nowej generacji systemów KX6 Mitsubishi Heavy Industries można uzyskać na stronie internetowej www.mhi.info.pl.

Agregaty wody lodowej Rhoss
Wynikiem wieloletniej pracy laboratorium R & D oraz pionu technologicznego fabryki jest szeroka oferta urządzeń zgrupowanych w trzech systemach:

Microsystem
Chillery i pompy ciepła od 5 kW do 65 kW (chłodzone powietrzem i wodą) na bazie sprężarek typu scroll, pracujące z czynnikiem R410A. Wersje z oddzielnym skraplaczem pracują z czynnikiem R407C. W agregatach 2-sprężarkowych, przez zastosowanie dwóch różnych modeli uzyskujemy aż 3 stopnie regulacji wydajności i w wyniku - wysokie współczynniki ESEER (współczynnik sezonowej efektywności energetycznej). Chillery z modulowaną wydajnością (sprężarka inverter) umożliwiają płynną regulacje wydajności od 29 do 100% mocy.

Macrosystem
Chillery i pompy ciepła od 60 kW do 2100 kW. Agregaty ze sprężarkami scroll (max 6 sprężarek = 455 k) pracują z czynnikiem R410A. Agregaty ze sprężarkami śrubowymi i sprężarkami Turbocor pracują z czynnikiem R134A. Dodatkowo agregaty ze sprężarkami scroll mogą być wyposażone w opcję "free-cooling" oraz "free-cooling no-glycol". Niezależne zespoły pompowe ze zbiornikami od 200 l do 2500 l.

Unit-System
Klimakonwektory w zakresie wydajności od 200 m3/h do 15000 m3/h. Urządzenia produkowane w wielu wersjach wykonania (naścienne, kasetonowe, kanałowe, przypodłogowe, podokienne), z szerokim wachlarzem modeli dla każdego typu oraz bardzo bogatą ofertą akcesoriów. Możliwość pracy w sieci.

Agregaty wody lodowej
Do budowy agregatów wody lodowej firma Rhoss stosuje wyłącznie komponenty uznanych na świecie marek, m.in. Copeland, Bitzer, Danfoss-Maneurop, Refcomp - jeśli chodzi o sprężarki; Swep. Onda, Alfa-Laval, Provides - w zakresie wymienników ciepła; Danfoss, Alco, Castel - reprezentują komponenty automatyki chłodniczej; Carell, Eliwell - sterowniki. Do niewątpliwych zalet chillerów Rhoss należny zaliczyć ich elastyczność ze względu na bardzo szeroki zakres wydajności, mnogość wersji i rozwiązań (chłodzone powietrzem/wodą/ze zdalnym skraplaczem, ciche, bardzo ciche, itp.) oraz bardzo bogatą ofertę akcesoriów, np. wbudowane moduły hydrauliczne z 1 lub 2 pompami, ze zbiornikiem lub bez, wentylatory sterowane inwerterowo, elektroniczne zawory rozprężne, itp. Dzięki temu klient otrzymuje agregat idealnie dostosowany do swoich potrzeb. Precyzyjna kontrola temperatury wody lodowej, a także zwarte, kompaktowe wymiary urządzeń Rhoss, umożliwiają szerokie zastosowanie również w przemyśle, do kontroli różnego rodzaju procesów technologicznych. Natomiast opatentowana, adaptacyjna logika sterowania w agregatach ze sprężarkami scroll czyni je wręcz idealnym rozwiązaniem dla systemów klimatyzacyjnych budynków, centrów handlowych i wszędzie tam, gdzie krzywa obciążenia cieplnego jest zmienna w czasie.

Agregaty ze sprężarkami TURBOCOR
Wynikiem prac badawczych fabryki Rhoss są m.in. agregaty wody lodowej ze sprężarką TURBOCOR. Firma oferuje urządzenia z typoszeregu T-POWER, o wydajności nominalnej w zakresie 158 – 2.145 kW, do zastosowań zarówno w chłodnictwie jak i klimatyzacji (czynnik R134a).
Jeszcze kilka lat temu – nowatorska technologia zawieszenia magnetycznego, w dzisiejszych czasach staje się coraz popularniejsza. Zastępuje tradycyjne łożyska ale umożliwia znaczne obniżenie tarcia w ruchu obrotowym (i nie tylko) oraz obniżenie energii potrzebnej do napędzania np. wirników i zasilania. Dla przykładu: moc elektryczna potrzebna do zasilania sprężarki z zawieszeniem magnetycznym wynosi ok.200 W a dla porównywalnej klasycznej sprężarki, potrzebna na pokonanie sił tarcia w łożyskach – ok.10 000 W. Dodatkowo w sprężarce TURBOCOR nie występuje tarcie, nie ma więc problemu z przegrzewaniem się elementów ruchomych. Warto podkreślić, że cały typoszereg reprezentuje klasę efektywności energetycznej A, ze współczynnikiem efektywności energetycznej EER nawet powyżej 3,9.

Technologie informatyczne
Podobnie jak inne nowoczesne firmy produkcyjne, Rhoss także dba o szerokie zastosowanie informatyki zarówno w pracach badawczo-rozwojowych, procesach produkcyjnych jak i dla optymalnego wyboru produkowanych urządzeń do zastosowań potrzebnych odbiorcom.
Programy doboru – Rhoss Chiller Selection i Rhoss Fancoils Selection to proste, elastyczne i przyjazne narzędzia optymalnego wyboru . Istnieje możliwość sprawdzenia wydajności w warunkach odmiennych od standardowych, drukowania szczegółowych raportów technicznych w formacie PDF i WORD, uzupełnionych opisami komercyjnymi w 5 językach.
Oprogramowanie CTA ADV – umożliwia szybkie i poprawne zwymiarowanie urządzeń. Program podpowiada dobór części składowych, podaje dokładną kartę techniczną, szczegółowy rysunek techniczny oraz uzupełniane na bieżąco podsumowanie ekonomiczne. Po przesłaniu konfiguracji zamówienie przekazywane jest bezpośrednio do produkcji, skracając tym samym czas oczekiwania na dostawę.
Adaptive Function Plus to innowacyjne oprogramowanie kontroli typu przewidującego, które gwarantuje niższe zużycie energii (patent firmy Rhoss we współpracy z Uniwersytetem w Padwie). W instalacjach klimatyzacyjnych moduły chłodzące pracują na pełnym obciążeniu tylko przez krótki okres czasu, natomiast przez większą część sezonu - na częściowym obciążeniu. Oprogramowanie wpływa na wartość nastaw, zwiększając wydajność sprężarek w stosunku do rzeczywistych warunków obciążenia. W wyniku jego zastosowania można uzyskać znaczne oszczędności w sezonowym zużyciu energii, nawet do 38% w zimie i 18% w sezonie letnim. O
programowanie SEKWENSER MULTICHILLER RHOSS umożliwia sterowanie agregatami chłodniczymi połączonymi równolegle w instalacjach HVAC średniej / dużej wielkości. Sekwenser sprzęga się z głównymi BMS, istniejącymi na rynku, gwarantując pełną kontrolę instalacji „ inteligentnego budynku”.
RHOSS SUPERVISOR – to oprogramowanie monitoringu i zdalnego sterowania poszczególnych jednostek lub całej zintegrowanej sieci wodnej. Sterowanie za pomocą komputera, dostęp poprzez Microsoft Internet Explorer lub za pośrednictwem modemu GSM. Dostęp do informacji chroniony przez hasła na różnych poziomach.

Na podstawie materiałów źródłowych producenta: Małgorzata Maniawska – Marketing ELEKTRONIKA S.A., Borys Skrzypczyński – Product Manager RHOSS


Chillery Rhoss - innowacje, energooszczędność, elastyczność
Rhoss S.P.A. to prężna włoska organizacja, producent agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, central wentylacyjnych oraz „urządzeń towarzyszących” w instalacjach wody lodowej. W roku ubiegłym firma obchodziła swoje 40-to lecie istnienia i przyznać należy, że posiada na swoim koncie bogaty dorobek jeśli chodzi o szerokość i głębokość oferty produktów, zaplecze produkcyjne, laboratorium R & D, zatrudnioną kadrę oraz ambitny plan rozwoju produkcji. Od 1968r misją firmy Rhoss jest gwarancja dla innowacji oraz jakości świadczenia usług na wysokim poziomie. Dzięki wprowadzaniu tej ideologii do codziennego działania organizacji urządzenia produkcji Rhoss mogą spełniać wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Przez wszystkie lata swego istnienia firma rozwijała się harmonijnie, ale to modernizacje wprowadzone w ostatniej dekadzie pozwoliły fabryce stać się liderem w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, handlu i przemysłu. Jak wszystkie ambitne organizacje – firma stara się nie tylko podążać za rozwojem rynku i zmieniającymi się z czasem potrzebami klientów ale wykorzystując nowe technologie sama oferuje nowatorskie rozwiązania techniczne, zarówno wysokowydajne, energooszczędne jak i przyjazne środowisku. W szczególności innowacja technologiczna jest siłą, która stoi za nowymi produktami Rhoss. Jest ona gwarantowana przez R&D Lab – własne, aktywnie działające laboratorium badawczo-rozwojowe. To właśnie tutaj prowadzone są badania we współpracy z najbardziej prestiżowymi uczelniami Włoch, a nowe urządzenia testowane i poddawane certyfikacji, zgodnie z obowiązującymi normami/dyrektywami, także EUROVENT.Źródło: Elektronika S.A.

Komentarze

  • szajs

    To ma być informacja techniczna- przecież tego nawet do końca nie chce się czytać.... jak już zauważył przedmówca- kalka z katalogu i do tego byle jak zrobiona .... i gdzie odpowiedź na tytuł?

  • super analiza

    super analiza - nie ma co, to samo co znajdę w katalogach; żadna to analiza a tekst z katalogu - wstyd handlowcy, wstyd