Szwedzka firma SIGARTH AB zaprojektowała i wdrożyła tani system dostarczania świeżego i ogrzanego powietrza do pomieszczeń. System VENTPLUS przyjął się już w Skandynawii, wdrażany jest też w Polsce.

System VENTPLUS, łączący wentylację z ogrzewaniem, składa się kolejno z: - izolowanego kanału o przekroju okrągłym lub prostokątnym doprowadzającego powietrze zewnętrzne, zainstalowanego w murze,
- filtra klasy F7 lub wyższej,
- izolowanej komory umieszczonej za grzejnikiem,
- grzejnika ogrzewającego powietrze, które konwekcyjnie jest unoszone wzdłuż paneli grzejnika.
VENTPLUS zapewnia kontrolowany napływ powietrza zewnętrznego przy zamkniętych oknach zarazem filtrując i ogrzewając powietrze bez przeciągów i hałasu (przed hałasem z zewnątrz chroni konstrukcja: izolacja, filtr i komora za grzejnikiem). Przy okazji system powoduje efektywniejszą pracę samego grzejnika. VENTPLUS wymaga współpracy z wentylacją mechaniczną, która wytwarzając niewielkie podciśnienie w pomieszczeniach pozwala na pokonanie przez powietrze zewnętrzne oporów przepływu przez kanał, filtr i grzejnik. Schemat działania VENTPLUS: System przewidziano do współpracy z większością europejskich stalowych grzejników płytowych. Dane techniczne VENTPLUS: