Opracowanie systemu „Twin Wheel” (dosłownie: „koło bliźniacze”) nie jest może tak ważne dla ludzkości jak wynalezienie koła, ale w branży systemów klimatyzacyjnych ten system jest mimo to uznawany za przełomową innowację, pozwalającą otrzymywać powietrze wewnętrzne o wysokiej jakości oraz uzyskiwać oszczędności energii z korzyścią dla całego środowiska naturalnego.

System Twin Wheel - sterowanie poziomem wilgotności i oszczędność energii
Jakość powietrza
Współczesny człowiek oczekuje stworzenia mu komfortowego środowiska, gdy przebywa w pomieszczeniach zamkniętych. Jednym z najważniejszych parametrów takiego komfortowego środowiska jest jakość powietrza. Z kolei na dobrą jakość powietrza wewnątrz budynków składa się wiele czynników, takich jak poziom tlenu, wilgotność, brak przykrych zapachów oraz zanieczyszczeń – i oczywiście odpowiednia temperatura.


Koszty energii
Procesy chłodzenia i ogrzewania zazwyczaj wymagają dużych ilości dostarczanej energii.
W nowoczesnych budynkach uzdatnianie powietrza często pochłania najwięcej energii. Ten fakt, a także ciągle rosnące światowe ceny energii, to główne przyczyny zapotrzebowania na systemy zoptymalizowane pod kątem jak najwyższej łącznej efektywności. Firma Fläkt Woods umiejętnie łączy swoje długoletnie doświadczenie z zaawansowanymi technologiami, tworząc inteligentne rozwiązania systemowe. Są to zazwyczaj rozsądne inwestycje, nieprzynoszące co prawda zysków ani strat w krótkim okresie czasu, ale dające znaczne oszczędności w dłuższym okresie.

Środowisko naturalne
Beneficjentem naszych rozwiązań jest również środowisko naturalne. Bowiem z punktu widzenia natury, niezależnie od źródła energii, najmniej szkodliwym kilowatem energii będzie kilowat energii zaoszczędzonej i nigdy niewyprodukowanej.

Kontrola wilgotności powietrza

Kontrola poziomu zawartości wilgoci w powietrzu jest jednym z czynników wpływających na jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Kontrola wilgotności powietrza jest również podstawą stosowania belek chłodzących, techniki oziębiania powietrza, charakteryzującej się dobrą sprawnością i wysokimi poziomami komfortu.

Więcej o systemie Twin Wheel [attach=attach1]w broszurze[/attach]

Źródło: Fläkt Bovent Sp. z o.o.