Firma De'Longhi opracowała i opatentowała zdalny system kontroli i obsługi urządzeń klimatyzacyjnych - TeleGate, który pozwala sterować pracą klimatyzacji o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Jak działa TeleGate?
Użytkownik za pośrednictwem specjalnie opracowanej strony internetowej De'Longhi ma możliwość:
• kontrolować pracę jednostki
• włączać ją i wyłączać
• wybierać tryb pracy
Poprzez system SMS możliwe jest:
• włączenie/wyłączenie jednostki
• odbieranie komunikatów alarmowych
Centrum Obsługi Klienta De'Longhi:
• może zdalnie nadzorować pracę urządzenia, ewentualnie wezwać serwis
• wizualizować parametry pracy
• modyfikować parametry pracy jednostki

Przy pomocy kilku prostych poleceń przesyłanych jako SMS z dowolnego urządzenia GSM możliwe jest sprawdzenie w dowolnym czasie poprawności pracy klimatyzatora, jak również temperatury pomieszczenia.
Bogaty wybór instrukcji pozwala ustawić tryb pracy systemu (klimatyzacja, grzanie, wentylacja), jak również pożądaną temperaturę.
Dodatkowo, TeleGate potrafi na bieżąco zgłaszać wszelkie przypadki awarii bezpośrednio do Centrum Serwisowego De'Longhi, zapewniając tym samym szybką interwencję najbliższego serwisu.
Źródło: www.DELONGHI.pl

Komentarze

  • BMS czy antyBMS

    Tworzenie systemów zamkniętych sterowania/monitoringu dedykowanych tylko jednej instalacji budynku nie prowadzi do stworzenia otwartego systemu BMS, wręcz skutecznie uniemożliwia jego stworzenie w przyszłości. Korzyść z systemów BMS powstaje w wyniku równoczesnego sterowania wszystkimi instalacjami i możliwościami jego rozszerzenia.
    Mam nadzieję, że dalsze prace będą zmierzać do rozszerzenia i "otwarcia" systemu w oparciu o standardowy protokół stosowany w BMS .