LIFT SMOKE CONTROL (w skrócie LSC) firmy D+H – nowość, dostępna w ofercie firmy D+H Polska, to system oddymiania i przewietrzania szybów windowych, który aż o połowę zwiększa szansę ewakuacji osób przebywających w płonącym budynku. Jest to możliwe dzięki temu, iż łączy w sobie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zapewniając szybkie, niezawodne wykrycie i odprowadzenie dymu w przypadku pożaru.

System oddymiania LIFT SMOKE CONTROL firmy D+H
Jak wskazują najnowsze statystyki to właśnie dym oraz trujące gazy najbardziej zagrażają ludziom przebywającym w zasięgu pożaru. Te ostatnie są przyczyną śmierci aż 90% wszystkich ofiar płonących budynków. Dlatego tak ważne jest zapewnienie właściwego oddymiania danego obiektu, a to gwarantowane jest systemem oddymiania szybów windowych LSC firmy D+H Polska.

Niezawodność na każdym etapieCentrala sterująca systemu LSC
Fot. D+H

Na niezawodność systemu oddymiania szybów windowych LSC firmy D+H składa się wiele czynników. Przede wszystkim jest to stała kontrola powietrza pod względem koncentracji szkodliwych gazów oraz natychmiastowa reakcja systemu na zagrożenie pożarowe. Jest to możliwe dzięki temu, iż centrala oddymiania szybów windowych LSC firmy D+H, znajdująca się na zewnątrz szybu windowego, zintegrowana jest z systemem rurek do stałego zasysania powietrza w szybie windowym oraz z klapami dymowymi lub oknami oddymiającymi umieszczonymi w górnej części szybu. W momencie wykrycia pożaru klapy dymowe lub okna oddymiające zostają automatycznie otwarte, tak aby szkodliwe i toksyczne gazy mogły bez przeszkód uchodzić z budynku. Uzupełnieniem systemu stałego kontrolowania powietrza w szybie windowym są optyczne czujniki dymu, umieszczane przy wyjściach ewakuacyjnych, które wykrywają dym na klatce schodowej. Dodatkowo do elementów systemu oddymiania LSC firmy D+H należą sygnalizator akustyczny i optyczny, który pozwala na uaktywnienie alarmu oraz przycisk ręcznego wywołania alarmu. Na niezawodność systemu wpływa również fakt, iż wszystkie linie pożarowe i ich okablowanie (czujki dymowe, centrale, przyciski oddymiania itd.) są stale monitorowane, a wszystkie istotne funkcje i wskazania stanu systemu są dostępne przy pomocy wskaźników i „pól obsługi” na obudowie centrali. System może być również zintegrowany z centralami systemu sygnalizacji pożaru (SAP) oraz pozwala na dokładną lokalizację miejsca, w którym jest zakłócenie lub alarm.

LIFT SMOKE CONTROL (LSC) firmy D+H - w pełni funkcjonalny, kompatybilny system oddymiania oraz przewietrzania szybów windowych i klatek schodowych.
Przede wszystkim bezpieczeństwoZasada działania systemu LSC
Fot. D+H

Połączenie w LIFT SMOKE CONTROL firmy D+H systemu oddymiania szybów windowych z systemem oddymiania klatki schodowej aż o połowę zwiększa szansę na przeżycie osób, pozostających w płonącym budynku. Dzięki automatycznej detekcji dymu, pożar zostaje rozpoznany już w fazie początkowej, a system LSC przekazuje sygnał alarmu do systemu sterowania windy. W ten sposób winda zostaje skierowana do określonego, najbliższego miejsca ewakuacyjnego. Miejscem tym najczęściej jest wejście główne, gdzie dodatkowo zostaje zainstalowana czujka dymu. W razie wykrycia przez tę czujkę zadymienia, kabina dźwigu skierowana zostaje do alternatywnego miejsca ewakuacyjnego. Dzięki integracji systemu oddymiania szybów windowych z systemem oddymiania klatki schodowej sygnał alarmu jest przekazywany do systemu sterowania dźwigu nawet wtedy, jeżeli pożar zostanie zidentyfikowany poza szybem windowym.

LIFT SMOKE CONTROL (LSC) firmy D+H - szybkie wykrycie pożaru i natychmiastowe wysłanie sygnału alarmu
System pełen zalet

Poza niezawodnością i bezpieczeństwem system oddymiania szybów windowych LSC firmy D+H to również rozwiązanie energooszczędne. W czasie kiedy nie ma konieczności oddymiania ten sam system przez elektroniczny układ czujników i sterowania dba o energię cieplną budynku oraz nie dopuszcza do niekontrowanego przepływu powietrza i nadmiernych strat energii cieplnej. Klapa oddymiająca w szachcie cały czas jest zamknięta i tylko w przypadku pożaru jest otwierana. Zapobiega to niepotrzebnym stratom ciepła w budynku. Dodatkowo, optymalna izolacyjność termiczna prowadzi również do lepszych wartości w świadectwie energetycznym budynku, co pozytywnie wpływa na jego wartość. System oddymiania szybów windowych LSC firmy D+H jest również prosty w utrzymaniu. Do jego konserwacji i czyszczenia montażysta nie potrzebuje dostępu do szybu. Całość prac może zostać wykonana przy jednostce sterowania umiejscowionej na klatce schodowej. Do systemu LSC można podłączyć również dodatkowe akcesoria: moduły do centrali, np. do podłączenia z centralą SAP, czujkę deszczu-wiatru, termostat, zegar sterujący, zewnętrzne wskaźniki i pola obsługi, sygnalizatory optyczne i akustyczne.

Innowacyjność i energooszczędnośćPrzykł. wykres ze świadectwa energetycznego budynku
Fot. D+H

Wzrastające ceny energii cieplnej zmuszają administratorów i użytkowników budynków do sięgnięcia po nowoczesne idee w zakresie energooszczędnej wentylacji. Większość projektowanych i wykonanych szybów windowych posiada do celów wentylacji stale otwarte otwory umieszczone w górnej części nadszybia, co przyczynia się do tworzenia tzw. efektu komina, czyli przepływu ciepłego powietrza z pomieszczeń użytkowych przez nieszczelności w drzwiach szybowych do wnętrza szybu i stamtąd przez otwory w nadszybiu powoduje ucieczkę ciepła na zewnątrz budynku. D+H poprzez system LSC stwarza możliwość kontrolowania przepływu powietrza w procesie wentylacji, co daje wymierne korzyści w postaci redukcji kosztów użytkowania budynku.

LIFT SMOKE CONTROL (LSC) firmy D+H- to kompletny system, który:Luki w izolacji termicznej budynku
Fot. D+H

- pozwala na automatyczną wentylację szybu i klatki schodowej
- likwiduje stale otwarte otwory w nadszybiu windowym
- zapobiega niekontrolowanej utracie ciepła powietrza
- zapewnia lepszy komfort cieplny w budynku
- utrzymuje stały poziom mikroklimatu
- redukuje koszty ogrzewania lub chłodzenia budynku
- redukuje „przeciągi” na klatce schodowej
- stanowi nowoczesne rozwiązanie w układach wentylacji
- wpływa na poprawę świadectwa energetycznego budynku
- wyznacza standard w budynkach „pasywnych”
- polepsza wizerunek budynku w działaniach marketingowych właściciela budynku
- wpływa korzystnie na ochronę środowiska i świadomość społeczną*

* Warto również pamiętać o dodatkowych korzystnych, trudniej mierzalnych efektach w postaci wzrostu komfortu użytkowania i eksploatacji obiektów, czy wreszcie zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wynikających z tego korzyści ogólnospołecznych.
[Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. „Dyrektywa 2002/91/EC – O jakości energetycznej budynków”]
Zalety systemu są wykorzystywane w budynkach mieszkalnych, biurowych lub użyteczności publicznej wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontroli wentylacji, również ze względu na aspekt oszczędności kosztów energii. System LSC firmy D+H stanowi standard wyposażenia budynków „pasywnych”, często używany jest w budynkach biurowych wykorzystujących zarówno wentylację naturalną jak mechaniczną, poza tym w miejscach, gdzie potrzebne jest utrzymanie stałej temperatury bez przeciągów (w hotelach, szpitalach i klinikach), w obiektach, w których musi być zapewniony stały mikroklimat i niskie koszty użytkowe.

LIFT SMOKE CONTROL (LSC) firmy D+H - dedykowany jest wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba bezpieczeństwa ochrony pożarowej i oszczędności energii

Tak jak w przypadku wszystkich produktów pozostających w ofercie D+H Polska, system oddymiania szybów windowych LSC jest dostosowywany do potrzeb każdego budynku. Dodatkowo D+H Polska gwarantuje obsługę serwisową systemu nie tylko na etapie jego instalacji, ale również serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz konserwacji. Kompleksowość obsługi jest szczególnie istotna w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, które w odniesieniu do systemów oddymiania są szczególnie rygorystyczne i narzucają na zarządcę budynku obowiązek ich konserwacji.

Grupa D+H
, posiada w swojej ofercie produkty z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naturalnej wentylacji, które dzięki nieustannym działaniom badawczo-rozwojowym, prowadzonym przez firmę, należą do najnowocześniejszych na rynku. Produkty D+H znane są w Polsce już od ponad 15 lat, a w 2000r. utworzone zostało oficjalne przedstawicielstwo grupy D+H na Polskę. D+H Polska gwarantuje swoim Klientom kompleksową obsługę serwisową na wszystkich etapach, począwszy od projektowania systemów i sprzedaży urządzeń, poprzez instalację, konserwację systemów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalne doradztwo techniczne oraz szereg szkoleń dla projektantów i instalatorów. Firma D+H Polska posiada sześć Oddziałów Regionalnych: w Stargardzie Szczecińskim, Gdańsku, Zabrzu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi.