NOWOŚĆ: System nawiewno-wywiewny pozwala na utrzymanie normatywnego dopływu powietrza w ilości 20-50 m3/h dla wentylacji grawitacyjnej lub 15-30 m3/h dla wentylacji mechanicznej czy hybrydowej

System nawiewno-wywiewny FLOW - nowość Uniwersal
Problemy wentylacji wynikają z różnych przyczyn, często nawet dobrze dobrany wywietrznik czy wentylator nie zapewniają właściwych poziomów normatywów higienicznych jakości powietrza dla pomieszczeń. Przyczyną tego jest niedostateczna wydolność urządzeń wymuszających przepływ z powodu braku zorganizowanego dopływu powietrza przez szczelne przegrody budowlane.

flow
Chcąc zapobiec temu zjawisku UNIWERSAL Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty system nawiewno-wywiewny, w skład którego wchodzą nawiewniki ścienne, kratki wentylacyjne wywiewne oraz właściwy wywietrznik dachowy lub wentylator hybrydowy.

System ten pozwala na utrzymanie normatywnego dopływu powietrza w ilości 20-50 m3/h dla wentylacji grawitacyjnej lub 15-30 m3/h dla wentylacji mechanicznej czy hybrydowej, przy wartości podciśnienia na poziomie 10 Pa zgodnego z warunkami normatywnymi.
System nawiewno-wywiewny FLOW Uniwersal
System FLOW pozwala zawsze cieszyć się dobrym poziomem przewietrzania pomieszczeń, a użytkownik ma możliwość utrzymania stałego nadzoru nad kierunkiem ciągu wentylacyjnego w kanałach.
FLOW
Estetyczne, trwałe oraz odporne na oddziaływania atmosferyczne elementy nawiewnika, wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, których utrzymanie w czystopis nie sprawia kłopotu użytkownikowi.

Zewnętrzna czerpnia powietrza nawiewnika flow-in z siatką. Wykonana z poliamidu. Charakteryzuje się dużą odpornością na oddziaływania atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Pozwala na swobodny przepływ powietrza do pomieszczenia poprzez kanał nawiewny z wewnętrzną otuliną akustyczną zmniejszającą poziom hałasu. Zamontowana wewnątrz czerpni siatka uniemożliwia przedostawanie się owadów do pomieszczenia mieszkalnego.

Wewnętrzna kratka nawiewna flow-in z przepustnicą regulacyjną ilości przepływającego powietrza. Użytkownik w prosty sposób reguluje za pomocą pokrętła poziom otwarcia przepustnicy, a tym samym ilość powietrza nawiewanego, w zależności od indywidualnych potrzeb. Element wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS - w standardzie w białym kolorze. Może być barwiony na dowolny kolor. Użytkownik w prosty sposób może zdjąć wewnętrzny element nawiewnika w celu umycia.

Wywiewna kratka wentylacyjna flow-out z przepustnicą regulującą ilość przepływającego powietrza. Użytkownik w prosty sposób reguluje za pomocą pokrętła poziom otwarcia przepustnicy w zależności od ilości wywiewanego powietrza z pomieszczeń wentylowanych. Element wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS - w standardzie w białym kolorze (może być barwiony na dowolny kolor). Użytkownik w prosty sposób może zdjąć wewnętrzny element kratki wywiewnej w celu umycia.

[attach=attach1][/attach]

Źródło: Uniwersal Sp. z o.o.