Flakt Bovent oferuje dwa kompleksowe systemy SMIA & SMPA służące do utrzymywania nadciśnienia na pionowych drogach ewakuacyjnych.

System napowietrzania i oddymiania klatek schodowych SMIA/SMPA
SMIASmoke Master SMIA jest kompleksowym systemem oddymiania, który przeszedł badania techniczne, przeprowadzone w fińskim Ośrodku Badań Technicznych VTT. System jest przeznaczony do utrzymywania nadciśnienia w przypadku pożaru i usuwania dymu z klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, w których liczba pięter nie przekracza 8.
Nadciśnienie na klatce schodowej powinno być wytworzone już w początkowej fazie pożaru. System Smoke Master SMIA zaczyna wytwarzać nadciśnienie na klatce schodowej już w ciągu 20 sekund od momentu zadziałania detektorów dymu. W obszarach miejskich, przybycie straży pożarnej do miejsca pożaru trwa zwykle od 4 do 10 minut. Następnie strażacy mogą wybrać za pomocą panelu sterowania systemu SMIA opcje wytwarzania nadciśnienia/oddymiania, które są najbardziej odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

SMIA:
- zgodny z normą EN12101-3,
- do stosowania w budynkach do 8. kondygnacji,
- dostarczany z kompletną wymaganą automatyką,
- dostępny w jednym rozmiarze,
- rozpoczyna napowietrzanie już w 20 sekund od aktywacji detektora dymu.

SMPASmoke Master SMPA jest kompaktowym i kompleksowym rozwiązaniem służącym do utrzymywania nadciśnienia na drogach ewakuacji.
Cały system oraz jego poszczególne podzespoły zostały zaprojektowane w taki sposób, by spełniały
wymagania określone w normie EN 12101-6. System poddano różnorodnym badaniom laboratoriach Fläkt Woods.
SMPA zostało zaprojektowane w celu utrzymywania nadciśnienia na różnego rodzaju drogach ewakuacji, takich jak klatki schodowe budynków mieszkalnych podziemne tunele (drogi) ewakuacyjne a także drogach ewakuacji z parkingów podziemnych. Moduł wentylatora SMPA-1 jest dostępny w trzech rozmiarach co czyni go odpowiednim do zastosowania w szerokim zakresie wydajności.
Dzięki swojej kompaktowej budowie i niewielkim rozmiarom moduł SMPA-1 doskonale nadaje się również do zastosowania w obiektach poddanych remontom i renowacjom. W blokach mieszkalnych moduł wentylatora może być zainstalowany zarówno w górnej jak i dolnej części klatki schodowej.

SMPA:
- obejmuje zintegrowaną klapę nawiewno- wywiewną, wyposażoną w siłowniki, moduł wentylatora, panel sterowania oraz moduł sterowania,
- utrzymuje nadciśnienie na różnego rodzaju drogach ewakuacji, takich jak klatki schodowe budynków mieszkalnych, podziemne tunele, (drogi) ewakuacyjne, a także drogi ewakuacji z parkingów podziemnych,
- cały system oraz jego poszczególne podzespoły zostały zaprojektowane w taki sposób, by spełniały wymagania określone w normie EN 12101-6.Źródło: Fläkt Bovent Sp. z o.o.