System ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w przypadku pożaru SAFETY WAY przeznaczony jest dla budynków wysokich i wysokościowych.
Zapewnia utrzymanie i kontrolę odpowiedniego nadciśnienia na klatce schodowej wszystkich chronionych kondygnacji oraz gwarantuje właściwą prędkość w drzwiach między korytarzami ewakuacyjnymi a klatką schodową.
System nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem klatki schodowej SAFETY WAY zapewnia bezpieczną ewakuację:

1. Przed rozpoczęciem ewakuacji
(początkowa faza pożaru) oraz po zakończeniu ewakuacji.
Przy zamkniętych drzwiach między korytarzem i klatką schodową system wytwarza i utrzymuje nadciśnienie w stosunku do pozostałej części budynku w zakresie 45 do 55 Pa (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami).
Regulacja wydatku powietrza odbywa się przez nawiew wielopunktowy. Punkty nawiewne uzbrojone są w przepustnice jednopłaszczyznowe, sterowane różnicą ciśnienia między strefą podwyższonego ciśnienia (trzon klatki) a przestrzenią korytarzy ewakuacyjnych.

2. Podczas ewakuacji
przy założeniu otwartego dojścia z korytarzy na klatkę schodową.
Utrzymuje prędkość przepływu powietrza w otwartych drzwiach na kondygnacji objętej pożarem na poziomie nie mniejszym niż 0,75 m/s.
Przepustnice sterowanie ciśnieniowo zostają zablokowane. Funkcję regulowania ilości powietrza dostarczanego do trzonu klatki schodowej przejmują punkty nawiewne uzbrojone w przepustnice z regulacją wydatku.
Zastosowany układ regulacji pozwala na skuteczne wyeliminowanie wpływu zakłóceń oraz ustabilizowanie rozkładu ciśnienia w przestrzeni klatki schodowej (jak na rysunku).

Producet: SMAY