Japońska firma TOSHIBA, jeden z wiodących producentów sprzętu komputerowego, jest również jednym z najbardziej innowacyjnych wytwórców klimatyzatorów i systemów klimatyzacyjnych. TOSHIBA jest obecna na rynku klimatyzatorów od 1957 roku i od początku projektuje i produkuje wyroby spetniające oczekiwania i zaspokajające najbardziej wyrafinowane potrzeby użytkowników w zakresie tatwości postugiwania się i komfortu użytkowania, bezpieczeństwa, ekologii i oszczędności energii.

Wprowadzany w bieżącym roku na rynek system klimatyzacyjny MODULAR MULTI jest naturalnym rozwinięciem istniejącego od kilku lat i systematycznie przez producenta unowocześnianego systemu VRF (Variable Refrigerant Flow) zwanego SUPER MULTI. Ideą systemu SUPER MULTI byto zastosowanie w jednostce zewnętrznej dwóch sprężarek po 50% wydajności każda. Sprężarki znajdują się we wspólnej obudowie, co umożliwia wspólny powrót oleju. Jedna ze sprężarek jest sterowana poprzez inwerter, co pozwala na ptynną regulację jej obrotów i tym samym wydajności, która dostosowuje się do obciążenia systemu. Jeśli system wymaga wydajności większej niż 50%, sprężarka inwerterowa wyłącza się i włącza się druga sprężarka o statych obrotach i statej wydajności. Jeśli nastąpi dalsze zwiększenie zapotrzebowania na moc, włącza się ponownie sprężarka o zmiennych obrotach. Tym samym regulacja wydajności odbywa się niemal w pełnym zakresie.
Sterowanie przepływem czynnika chłodniczego do każdej z jednostek wewnętrznych w zależności od potrzeb oraz jej wydajności odbywa się przy wykorzystaniu zaworów pulsacyjnych PMV (Pulse Modulating Valves). W trybie chłodzenia sprężarka tłoczy gaz przez zawór czterodrogowy do skraplacza, a następnie w postaci cieczy przez zawór rozprężny do jednostki wewnętrznej, która schładza pomieszczenie. Następnie czynnik przez przewód ssący i zawór czterodrogowy wraca do sprężarki. W trybie grzania sprężarka tłoczy gaz przez zawór czterodrogowy do jednostki wewnętrznej, gdzie czynnik skrapla się i w postaci cieczy przez zawór rozprężny płynie do jednostki zewnętrznej, która jest teraz parownikiem.