W odpowiedzi na wymogi i oczekiwania rynku oferta Systemu KAN-therm PP została rozszerzona o nowy rodzaj rur stabilizowanych – rury PN16 (S3,2) Stabi Al.

System KAN-therm PP - Nowy szereg ciśnieniowy rur, nowe możliwości
Od momentu przejęcia 100% udziałów warszawskiej firmy HYDRO-PLAST Sp. z o.o. Grupa KAN poszerzyła swoją ofertę sprzedaży o kolejny, kompletny system instalacyjny, oparty na rurach i kształtkach wykonanych z polipropylenu. Wszystkie elementy, produkowane są w centrali firmy KAN w Białymstoku i sprzedawane pod handlową nazwą – System KAN-therm PP.

Obecnie w skład Systemu KAN-therm PP wchodzą rury, kształtki oraz złączki w zakresie średnic 16 – 110 mm.
Wśród kształtek i złączek wyróżnić można wykonania jednorodne wykonane z polipropylenu oraz wykonania z gwintami (tzw. wtopkami mosiężnymi).

W przypadku rur, System KAN-therm PP daje nam już pięć różnych konfiguracji różniących się grubością ścianek oraz konstrukcją (rury stabilizowane Al):

• Rury jednorodne PN 10 (20-110 mm)
• Rury jednorodne PN 16 (20-110 mm)
• Rury jednorodne PN 20 (16-110 mm)
• Rury zespolone PN 16 Stabi Al (20-75 mm)
• Rury zespolone PN 20 Stabi Al (16-110 mm)

W porównaniu z rurami PN20 (S2,5) Stabi Al, rury PN16 Stabi Al mają identyczną konstrukcję, różnią się jedynie grubością ścianek rury bazowej (przewodowej). Ścianki wewnętrzne rury przewodowej rur PN16 Stabi Al mają grubość odpowiadającą wymiarom rur jednorodnych serii wymiarowej S3,2 a rur PN20 Stabi Al odpowiadają serii wymiarowej S2,5. Grubości zewnętrznych warstw tych rur (warstwy aluminium i zewnętrznego płaszcza z polipropylenu PP-R) w obydwu typach rur jest taka sama.

Rury zespolone KAN-therm PN16 Stabi Al dostępne są w najbardziej popularnym zakresie średnic 20–75 mm. Warunki obróbki rur i zgrzewania są identyczne jakw przypadku rur PN20 Stabi. Ważny parametr rur stabilizowanych - współczynnik cieplnego wydłużenia, w przypadku rur PN16 Stabi Al jest taki sam jak rur o grubszych ściankach PN20 StabiAl. Reasumując, rury PN16 Stabi pod względem zastosowania i parametrów pracy są 100 % odpowiednikiem rur PN20 Stabi, mając następujące zalety: przy tej samej średnicy zewnętrznej mają większe przepływy, mniejszą wagę i relatywnie mniejszą cenę.