Wchodząc do Unii Europejskiej - Polska i jej przedsiębiorcy weszli również w świat przepisów dotyczących zasad czyszczenia instalacji wentylacyjnych. Firma ALNOR wychodząc naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom proponuje system elementów umożliwiających sprawne czyszczenie instalacji wentylacyjnych.

Elementy, których zamontowanie podczas lub po wykonaniu instalacji wentylacyjnych można podzielić według kilku kategorii ze względu na zadania, które mają spełniać, sposób montażu oraz czas i miejsce w których powinny być zamontowane.
Klapy rewizyjne
Przeznaczone są do montażu w kanałach okrągłych (klapa IPLR) i prostokątnych (klapa IPF), jako rewizje umożliwiające czyszczenie kanałów. Następuje ono poprzez wycięcie otworu według załączonej do kompletu formy kartonowej, a następnie za pomocą śrub dociskowych zaciśnięcie dwóch części klapy ze sobą. Zaletą klap jest bardzo łatwy montaż, również na gotowym już systemie wentylacyjnym oraz proste otwieranie i zamykanie w zależności od zaistniałych potrzeb.

IPLR - pokrywa rewizyjna do kanału okrągłego
Montaż klap może być wykonywany. również na kanałach typu IZOL®system wyposażonych w izolację z wełny mineralnej gdzie dolna część klapy przylega od wewnątrz do kanału wewnętrznego, a górna część klapy zaciskana jest na kanale zewnętrznym. Dostępne są również elementy wykonane z materiałów kwasoodpornego i aluminiowego oraz z wewnętrzną uszczelką z gumy EPDM.
Klapy IPLR montowane na kanał okrągły dostępne są w 5 wymiarach, które każdorazowo dopasowane są do odpowiedniej średnicy:

Długość x
szerokość

Zakres średnic

180 x 80
80 – 125

200 x 100
140 – 315

300 x 200
355 – 500

400 x 300
560 – 900

500 x 400
1000 - 1250
Natomiast klapy na kanał prostokątny IPF dostępne są w wymiarach które można stosować na dowolnym kanale w zależności od potrzeb i minimalnej szerokości przewodu.

Długość
Szerokość

200
100

300
200

400
300

500
400

600
500

IPF - pokrywa rewizyjna do kanału prostokątnego
Kształtki wyczystne
Elementy wyczystne umożliwiają czyszczenie kanałów o mniejszych przekrojach, najczęściej przy odsadzkach i na łukach instalacji wentylacyjnej.
Trójniki – mogą służyć jako część składowa elementu wyczystnego, który poprzez odejście umożliwia sprawdzanie i czyszczenie instalacji.

Kolano wyczystne BKCL
Kolana wyczystne BKCL z odejściem bocznym i BBKCL z odejściem górnym montowane są na łukach instalacji umożliwiając w ten sposób czyszczenie obu części rurociągu. Wykonywane są w zakresie średnic od 100 do 315 mm w przelocie oraz z odejściami równymi bądź mniejszymi od przelotu.

Kolano wyczystne BBKCL
Zakończenie otworu rewizyjnego mogą stanowić, w zależności od zapotrzebowania, zaślepki do kanałów lub kształtek okrągłych. Mogą być wykonane w wersji uszczelkowej ESLH (do kanału) lub bezuszczelkowej EPFH (do kształtki) i ESH (do kanału), a także z izolacją termiczną KC (do kanału) i KCU (do kształtki).

Zaślepka do kształtki EPFH

Dekiel Rewizyjny KC i KCU

Przepustnice umożliwiające czyszczenie

Konieczność czyszczenia wentylacji nakłada na projektanta i wykonawcę obowiązek takiego doboru przepustnic by nie przeszkadzały w czyszczeniu wykonanego rurociągu. Z tego powodu właściwym wyborem jest zastosowanie przepustnic gilotynowych SKL, która po otwarciu umożliwia rewizję kanału na pełnym jego obwodzie. Drugim sposobem jest zastosowanie przepustnicy TDRL, która dzięki zamontowaniu płaszczyzny regulacyjnej na nakładce siodłowe może być każdorazowo demontowana. Pełni w ten sposób również rolę elementu wyczystnego instalacji.
Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych
Najbardziej uniwersalnym i dającym największe możliwości sprawdzania i czyszczenia wentylacji jest system elementów łączonych kołnierzowo. Polega on na mocowaniu kołnierzy stalowych FLM zarówno na końcach kanałów, jak i na końcach kształtek blaszanych, które łączone są ze sobą za pomocą obręczy spinającej FLKM. System ten stosowany jest do instalacji o zakresie średnic od 200 mm do 1600 mm, gdzie istnieje konieczność częstego i szybkiego demontażu wybranej jego części. Kołnierze zakładane są na kanał z jego wewnętrznej i zewnętrznej części oraz mocowane za pomocą mechanizmu dociskowego. Dzięki trójkątnemu formatowi kołnierza obręcz spinająca dociska dokładnie oba elementy zapewniając dostateczną szczelność instalacji.

Kołnierz FLM i klamra spinająca FLKM
Przedstawione i opisane elementy wyczystne umożliwiają sprawne czyszczenie instalacji, oraz przeprowadzanie niezbędnych inspekcji stanu kanałów wentylacyjnych. Pozwala to dłużej użytkować wykonaną instalację oraz zwiększa pewność odpowiedniego jej stanu.
Producent: ALNOR

Komentarze