Firma DARCO z Dębicy pod hasłem „SYSTEM DOBREJ WENTYLACJI” proponuje system skutecznej i taniej wentylacji oparty na swoich produktach: hybrydowym turbowencie oraz nawietrzaku z grzałką.

Właściwa wymiana powietrza to klucz do komfortu, bezpieczeństwa i zdrowia mieszkających w nich osób. Wentylacja powinna w każdym momencie zapewnić odpowiednią krotność wymian powietrza w pomieszczeniach, odpowiednia ilość powietrza powinna więc napłynąć, i zostać wydalona z budynku. Pojęcie nawiewu i wywiewu jest tutaj kluczowe, powietrze z zewnątrz musi mieć zapewniony swobodny dostęp środka, musi być także efektywnie z niego usunięte.
Każde zakłócenie tego prostego schematu skutkuje wadliwą wentylacją, z jednej strony (przy niedostatecznej wentylacji) przewilgoceniem powietrza, z drugiej wychłodzeniem pomieszczeń (przy nadmiernej).
Każda z dotychczasowych metod zapewnienia dobrej wentylacji była albo nie zawsze skuteczna (wentylacja grawitacyjna), albo droga (wentylacja mechaniczna). Najlepsze rozwiązaniem jest wobec tego – połączyć je – w system wentylacji hybrydowej.
Wentylacja hybrydowa
Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie prostoty wentylacji grawitacyjnej ze stabilnością wentylacji mechanicznej, ma ona na celu przede wszystkim znaczące ograniczenie kosztów eksploatacji (wydatków na energię elektryczną) poprzez maksymalne wykorzystanie naturalnych czynników sprzyjających wentylacji, a dopiero w razie ich niedostatku, wspomaganie wentylacji poprzez napęd elektryczny.

Wentylacja NAWIEWNA:
Nawietrzak z grzałką - jest przeznaczony do montażu w ścianie budynku. Składa się z czerpni nachodzącej teleskopowo na rurę z tworzywa sztucznego, na końcu której jest osadzony anemostat. Wewnątrz rury jest umieszczony moduł grzewczy. Moduł grzewczy zawiera ceramiczne elementy grzejne obudowane radiatorem oraz termostat. Ceramiczne elementy grzejne zapewniają dostosowanie mocy chwilowej do parametrów zasysanego powietrza (temperatura i masa). Termostat rozłącza obwód jeśli zasysane powietrze ma wyższą temperaturę. Po zamontowaniu nawietrzaka konstrukcja jego zapewnia dostęp do modułu grzewczego od wewnątrz budynku bez konieczności niszczenia ściany.

Wentylacja WYWIEWNA:

Turbowent Hybrydowy - nasada kominowa - działająca dwubiegunowo, podczas wiejącego wiatru, gdy warunki naturalne umożliwiają uzyskanie żądanej wydajności nasady, silnik nie pracuje, a nasada działa dokładnie tak jak zwykły Turbowent. Gdy jednak prędkość wiejącego wiatru dla zaistnienia poprawnej wentylacji grawitacyjnej jest niewystarczająca – włącza się silnik i to on napędza turbinę do zadanej prędkości, zapewniając tym samym pożądaną wydajność. W przypadku, gdy wiatr wieje ze zbyt dużą prędkością, co powodowałoby nadmierne zwiększenie podciśnienia w przewodzie kominowym i zbyt duży strumień usuwanego powietrza, silnik nasady hamuje turbinę do zadanej prędkości obrotowej. Niezależnie od warunków zewnętrznych Turbowent Hybrydowy obraca się zawsze z prawie jednakową prędkością (histereza wynosi 60 obr/min), tak, więc wydajność nasady zawsze zawiera się w określonym, ustalonym przez użytkownika, przedziale (patrz wykres).
To jest naprawdę tanie!
System dobrej wentylacji DARCO zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz niskie rachunki za energię.
Jest to rozwiązanie w pełni inteligętne i gdyż, z jednej strony nawietrzak ogrzewa powietrze jedynie wtedy gdy jego temperatura spada poniżej 8oC. Zimne powietrze powoduje włączenie grzałki umieszczonej w nawietrzaku. Chwilowa moc grzałki jest regulowana ciągle i samoczynnie i jest zależna od temperatury i masy przepływającego powietrza. Termostat zapewnia całkowite wyłączenie przy wyższych temperaturach powietrza wpływającego do nawietrzaka.
Z drugiej strony, dzięki temu, że Turbowent Hybrydowy napędzany jest silnikiem elektrycznym małej mocy pobierającym tylko 5W i tylko w sytuacji braku wiatru, co zdarza się rzadko (bo średnia prędkość wiatru na wysokości 10m wynosi 3 – 4 m/s), koszty energii elektrycznej są minimalne i wynoszą około 5 gr za dobę użytkowania (zużycie 0,12kWh / dobę) w najbardziej niekorzystnej sytuacji, gdyby przez całą dobę nie było wiatru.
Charakterystyki przepływu:

Wykres 1: Wykres poboru mocy Nawietrzaka NG80A z grzałką

Wykres 2: Wykres wydajności Turbowenta Hybrydowego
dla trzech wybranych prędkości obrotowych

Wykresy przedstawiają zależność poboru mocy (wykres 1) i temperatury powietrza na wylocie (wykres 2) od temperatury powietrza na wlocie do nawietrzaka, dla dwóch wielkości przepływu powietrza, 38 m3/h i 6 m3/h. Jak widać pobór mocy jest odwrotnie proporcjonalny do temperatury na zewnątrz (im zimniej tym większa moc pobierana), przy temperaturze ok. 8 oC grzałka wyłącza się, więc nie pobiera prądu. Drugi wykres pokazuje zależność temperatur na wlocie powietrza i na wylocie (w pomieszczeniu), jak widać, przy małym przepływie nawietrzak znacząco podnosi temperaturę powietrza.


Wykres 3: Wykres wydajności Turbowenta Hybrydowego
dla trzech wybranych prędkości obrotowych

Wykres 2 obrazuje zależność wydajności nasady od prędkości wiatru, czarna linia oznacza wydajność zwykłej nasady Turbowent 150, czerwoną linią przerywaną oznaczono nastawianą przez użytkownika (na sterowniku) prędkość obrotową nasady. Gdy wiatr wieje zbyt słabo (przedział zaznaczony seledynową linią przerywaną po lewej stronie od wykresu) nasadę „dopędza” silnik, ciągła linia seledynowa wzdłuż wykresu oznacza, że nasada pracuje bez użycia silnika (jak zwykły Turbowent), gdyż warunki zewnętrzne na to pozwalają. Dla zbyt dużych prędkości wiatru (seledynowa linia przerywana po prawej stronie wykresu) nasada jest hamowana przez silnik. Histereza (różnica między wartościami skrajnymi) wynosi 60 obrotów na minutę, dlatego jeśli np. prędkość nastawiona na sterowniku wynosi 180 obr/min – już od 150 obr/min silnik nie pracuje, a hamowanie rozpoczyna się od prędkości 210 obr/min, ma to na celu zminimalizowanie zużycia prądu.

Zalety systemu DOBREJ WENTYLACJI:

• połączenie prostoty wentylacji grawitacyjnej z niezawodnością mechanicznej
• możliwość płynnej lub skokowej regulacji prędkości obrotowej nasady, a tym samym wydajności wentylacji
• łatwy dostęp do elementów systemu celem czyszczenia - poprzez odchylenie nasady lub wyjęcie modułu grzewczego
• cicha praca, duża niezawodność, bezpieczeństwo i komfort
• dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii bardzo niskie koszty eksploatacji (zużycie prądu)
• estetyczny wygląd
• łatwość instalacji (wszystkie niezbędne komponenty w zestawie)
Więcej na stronie www.dobrawentylacja.pl
Żródło: DARCO