Koncern klimatyzacyjny DAIKIN w 2006 roku wprowadził na rynek polski nowy produkt z szerokiej gamy systemów klimatyzacyjnych VRV. Z racji tego, że przewyższał on znacznie technologicznie poprzednika otrzymał nową nazwę – System klimatyzacyjny VRV III-ciej generacji. Nowa seria urządzeń objęła nowatorskie rozwiązania agregatów w wersji tylko chłodzącej i z „pompą ciepła”.Automatyczne napełnianie
W nowej serii agregatów VRV III
zastosowano unikalny system automatycznego
napełniania czynnikiem chłodniczym.
Sprężarka o zmiennej prędkości
obrotowej sterowana inwerterem po
uruchomieniu funkcji auto-testowania
pobiera czynnik chłodniczy z butli w niewielkich
dawkach. Jednocześnie układ
mikroprocesorowy otrzymuje sygnały
z czujników temperatury rozmieszczonych
fabrycznie we wszystkich jednostkach
wewnętrznych i samym agregacie
(rys. 2).

Po analizie temperatury urządzenie
ocenia czy czynnik chłodniczy jest
w fazie ciekłej, czy też gazowej. W kolejnym
kroku testowania, wewnętrzne jednostki
klimatyzacyjne otrzymują czynnik
o temperaturze -15°C. W tej fazie
system sprawdza przegrzanie czynnika
na wymiennikach jednostek wewnętrznych.
Przegrzanie zależy od tego,
w jakiej odległości od agregatu znajduje
się dany klimatyzator oraz od oporów
miejscowych w rurociągach chłodniczych.
Na podstawie tych danych mikroprocesor
agregatu wprowadza korektę otwarcia
elektronicznego zaworu rozprężnego
znajdującego się w każdej jednostce
wewnętrznej.

Układ agregatu po osiągnięciu właściwych
parametrów przegrzania czynnika
po stronie ssawnej i tłocznej kompresora
oraz przegrzania na jednostkach
wewnętrznych decyduje o zakończeniu
automatycznego napełniania wyświetlając
informację końca procesu na sterowniku.
Proces uzupełniania czynnikiem trwa
ok. 30 minut i znacznie ułatwia pracę
firmy montażowej. Jak ważne jest prawidłowe
napełnienie czynnikiem centralnej
instalacji klimatyzacyjnej oraz szczelność
instalacji można stwierdzić na podstawie
wykresów na rysunku 4.

Wynika z nich wyraźna zależność.
Wystarczy, że nieszczelność w systemie
spowoduje ubytek czynnika chłodniczego
na poziomie 20%, a wydajność takiego
układu spadnie ponad połowę, a zużycie
energii wzrośnie nawet 2,5-krotnie.

Auto-diagnostyka

Po przeprowadzonym procesie automatycznego
napełnienia czynnikiem
instalator dysponuje kolejną nową funkcją
w systemie VRV III. Podczas kolejnej
wizyty na obiekcie i przeglądu serwisowego
można przeprowadzić auto-diagnostykę
systemu połączoną z procesem
sprawdzania szczelności instalacji. Proces
taki jest wykonywany wówczas automatycznie
przez system po przyciśnięciu
jednego przycisku „TEST”. W zależności
od rozpiętości systemu chłodniczego taka
diagnostyka trwa do 3 godzin.
RoHS

Z uwagi na ograniczenia związanie
z przepisami UE o nazwie RoHS
(2002/95/EC), które weszły w życie
z dn. 01.07.2006, firma Daikin w systemie
VRV III nie zastosowała żadnych
materiałów, których odpad byłby szkodliwy
dla środowiska naturalnego.

Wydajność

Agregaty systemów VRV III produkowane
są obecnie w wielkościach 5÷54 HP
o nominalnych wydajnościach od 14 do
160 kW. Można je obciążać jednostkami
wewnętrznymi już od 50 aż do 200%. Jest
to duży przełom w zakresie oszczędności
energii, ponieważ zakładając dużą dynamikę
działania systemu
z bezpośrednim odparowaniem
oraz współczynnik
jednoczesności
działania, można jednym
systemem zasilić
w chłód oraz w ciepło
budynek o powierzchni
nawet do 3200 m2.
Tak wysoki wynik
został osiągnięty m.in.
przez zastosowanie
wysoko-ciśnieniowej
sprężarki typu SCROLL
serii G produkcji firmy
DAIKIN (rys. 5), która
teraz pracuje znacznie
ciszej i efektywniej.
Maksymalna częstotliwość
zasilania nowej sprężarki wzrosła
z 210 do 266 Hz.

Zaawansowana technologia, którą
zastosowano w układzie chłodniczym
spowodowała znaczny wzrost sprawności
energetycznej systemów VRV III,
zarówno dla funkcji chłodzenia COP, jak
i funkcji grzania EER (rys. 6).

System VRV III umożliwia podłączenie
w jednym układzie chłodniczym nawet
do 64 klimatyzatorów, przy łącznej długości
wszystkich przewodów czynnika
chłodniczego nie przekraczającej 1000
metrów.
Różnica poziomów pomiędzy odbiornikami
a agregatem może wynosić maksymalnie
50 metrów, a odległość najdalej
położonego klimatyzatora od agregatu
165 m.
Nowy system VRV III umożliwia budowanie
większych układów, dłuższych
instalacji, cichszych, bardziej energooszczędnych
i ekologicznych.

Ogrzewanie

Systemy VRV to nie tylko systemy
chłodzące. DAIKIN AIRCONDITIONING
POLAND dostarcza kompletne układy
VRV II, a od niedawna VRV III w wersji
„pompa ciepła” stanowiące jedyne ogrzewanie
budynków. Z ostatnich doświadczeń
wynika, że układy grzewcze VRV
działają bezproblemowo ogrzewając
pomieszczenia nawet wtedy, gdy temp
na zewnątrz dochodzi do -20°C.

Układ sterowania

Uzupełnieniem oferty układów klimatyzacyjnych
firmy DAIKIN są systemy
sterowania i zarządzania budynkami. Od
niedawna umożliwiają one również kontrolę
instalacji przez sieć komputerową
w budynku, a także internet.

Autor: mgr inż. Wojciech LISEK – Dział Techniczny, Daikin A/C Poland
Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja 7/2006