termin: 27-28.02.2003 r. miejsce: Ustronie ZawodzieOrganizator
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków
Politechniki Śląskiej


uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w

IV Sympozjum Naukowo-Technicznym nt.:

„INSTALACJE BASENOWE”
które odbędzie się w Ustroniu Zawodziu
w D.W. „Orlik”

27-28 lutego 2003 r.

Patronat medialny nad sympozjum sprawuje:

oraz miesięczniki:
"Rynek Instalacyjny"
"Instal"


***
TEMATYKA SYMPOZJUM:
Celem sympozjum jest prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w technice basenowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
rozwiązania funkcjonalne i budowlane basenów oraz kąpielisk,
instalacje do uzdatniania wody basenowej,
instalacje wod-kan i c.o. w obiektach basenowych,
rozwiązania urządzeń do ogrzewania wody basenowej,
wentylacja i klimatyzacja obiektów basenowych,
warunki sanitarne i eksploatacja obiektów basenowych.
Do udziału w sympozjum zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców oraz producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Proponujemy następujące formy udziału w sympozjum:
• przygotowanie i wygłoszenie referatu;
• uczestnictwo w sympozjum;
• wystąpienie promocyjne firmy;
• zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w materiałach sympozjum;
• ekspozycja na stoisku firmowym.
KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM:
prof. dr inż. Gerard Jan BESSLER - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Janusz JEŻOWIECKI - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Karol KUŚ - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Marian NANTKA prof. Pol. Śl. - Politechnika Śląska
dr inż. Florian PIECHURSKI - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Waldemar SAWINIAK prof. Pol. Śl. - Politechnika Śląska
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBRADACH SYMPOZJUM, w ramach którego wygłoszone zostaną następujące referaty:
1. Bonca Z. Paczkowski A.: Pompy ciepła w systemach energetycznych krytych pływalni.
2. Chudzicki J.: Metody usuwania i unieszkodliwiania bakterii Legionella w instalacjach basenowych.
3. Danielewicz J., Jeżowiecki J.: Wybór źródła ciepła dla kompleksu basenowego z uwzględnieniem energii słonecznej.
4. Grabowski G., Nantka M.: Efektywność wykorzystania energii słonecznej w krytych obiektach basenowych.
5. Jeżowiecki J., Nowakowski E.: O zakażeniu wody w zakładach basenowych i kąpielowych.
6. Kolaszewski A.: Nawiew powietrza przez szyny szczelinowe w halach basenowych.
7. Kris J.: Jakość wody kąpielowej w Słowacji.
8. Kuc S.: Ewolucja struktury architektonicznej współczesnego uzdrowiska termalnego.
9. Kwitowska-Formanowska A., Jeżowiecki J.: Zawory antyskażeniowe w instalacjach basenowych.
10. Matuszewska M., Krogulska B.: Zagrożenia związane z występowaniem pałeczek Legionella w wodzie basenów kąpielowych oraz urządzeń rekreacyjnych.
11. Nantka M., Grabowski G.: Zużycie ciepła w obiektach basenowych.
12. Napiórkowska A., Besler G.J.: Kwalitonomiczna ocena systemów wentylacyjnych w halach krytych basenów kąpielowych.
13. Napiórkowska A., Napiórkowski R.: Wskaźniki jednostkowe oceny systemów wentylacyjnych krytych basenów kąpielowych.
14. Nowakowski E., Jeżowiecki J.: Rozkład zużycia ciepłej wody użytkowej w zakładach kąpielowych.
15. Nowakowski E.: Metody obliczeniowe parowania wody w czynnych zakładach basenowych.
16. Paczkowska M., Paczkowski A.: Konstrukcja dachów i stropodachów (izolacje termiczne i paroszczelne).
17. Paczkowski A.: Systemy monitoringu na obiektach krytych pływalni.
18. Piechurski F.: Badania modelowe warunków przepływu w basenach sportowych.
19. Piechurski F., Wyczarska- Kokot J.: Wpływ stosowania systemów ozonowania oraz lamp UV na poprawę jakości wody basenowej.
20. Sokołowski Cz.: Eksploatacja i problemy projektowe dotyczące obiektów pływackich.
21. Straczycki M.: Elektroliza membranowa firmy DINOTEC – przedstawienie urządzenia MZE, rachunek ekonomiczny oraz nowe doświadczenia związane z pracą urządzeń - referat sponsorowany.
22. Straczycki M.: Rola koagulacji w nowoczesnym uzdatnianiu wody basenowej.
23. Toczyłowska B.: Zastosowanie filtrów namywanych do filtrowania wody basenowej.
24. Torbicz K.: Mozaika OPIOCOLOR w technice basenów, fontan i łaźni parowych. – referat sponsorowany.
25. Torbicz K.: Uszczelnianie powierzchni będących pod stałym lub częstym działaniem wody zwłaszcza w technice pływalni.
26. Torbicz K.: Ceramika basenowa KLINKIER-SIRE w technice pływalni i fontan. – referat sponsorowany.
27. Wałęga A.: Filtracja na ziemi okrzemkowej w technologii uzdatniania wody basenowej.
28. Wnukowicz Z.: Kryteria doboru central klimatyzacyjnych dla hal basenowych.
29. Wyczarska- Kokot J.: Wpływ technologii uzdatniania wód basenowych na jakość wód popłucznych.
30. Zamajski R.: Ultrafiolet w technice basenowej.
31. Żuk P.: Zastosowanie promieni UV do uzdatniania wody basenowej.

Obrady będą odbywać się w dniach 27 i 28 lutego 2003 r. w sali konferencyjnej D.W. Orlik.

MIEJSCE I TERMIN SYMPOZJUM:
Miejsce: Ustronie Zawodzie (miejscowość wypoczynkowa w Beskidzie Śląskim), w D.W. „Orlik”
Termin: 27-28 lutego 2003 r.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:
• przesłanie zgłoszenia udziału w sympozjum na załączonym druku do dnia 15.02.2003 r.
• zgłoszenie tematu referatu lub komunikatu do dnia 15.11.2002 r.
• przesłanie referatu do dnia 31.12.2002 r.
• wpłacenie należności do dnia 20.02.2003 r.
Referaty będą recenzowane. Autorzy zgłoszonych referatów zostaną powiadomieni o formie ich przygotowania do publikacji w osobnym komunikacie.
Warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest nadesłane wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (doc) oraz wniesienie opłaty.

Koszty uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 750 zł (pokój jednoosobowy 830 zł) i obejmuje:
- materiały konferencyjne,
- dwa noclegi 26.02./27.02.03. i 27.02./28.02.03,
- pełne wyżywienie w domu wczasowym,
- udział w spotkaniu koleżeńskim
- kulig.
Koszt uczestnictwa dla autora referatu (w przypadku współautorstwa dla 1-szego autora) wynosi 500 zł (pokój jednoosobowy 580 zł).
Dodatkowe koszty wynoszą z tytułu:
- wystąpienia promocyjnego firmy - 15 min 500 zł
- zamieszczenia ogłoszenia reklamowego w materiałach
sympozjum 1 strona format B5 (czarno-biała) 200 zł; 1 strona (w pełnym kolorze) 500 zł
- rezerwacji powierzchni wystawowej - 1 m² 150 zł

Wpłaty prosimy dokonać w terminie do 20.02.2003 r. na konto: Politechnika Śląska ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice
10501285-0202113056
koniecznie z dopiskiem Symp. „INSTALACJE BASENOWE”

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE
Dojazd z Katowic do Ustronia pociągiem lub autobusem PKS.
Pociągi – z Katowice – do Ustronia-Zdroju - czas przejazdu wynosi ok. 2 godz. Godziny odjazdów pociągów z Katowic: 539, 655; 924;935, 1540, 1845.
Autobusy PKS - odjeżdżają z Dworca PKS przy ul. P. Skargi (obok Dworca PKP) o godz. 710; 810; 850; 1140; 1310; 1510. Czas przejazdu autobusem z Katowic do Ustronia Centrum – 1 godz. 40 min.
Samochodem – z Katowic kierunek Wisła droga nr 93.
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w D.W. Orlik, Ustroń-Zawodzie,
ul. Zdrojowa 8, tel. (0 33) 854-36-93

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
Dnia 26 lutego (środa) od godz. 17-tej kwaterowanie i pobieranie materiałów. Od godz. 18-tej do późnych godzin wieczornych – kolacja.
Obrady sympozjum rozpoczną się 27 lutego o godz. 900.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad organizatorzy zapraszają na KULIG.
Sympozjum zakończy się 28 lutego obiadem około godz. 15-tej.

Ze względu na planowany kulig przypominamy o zabraniu odpowiedniego stroju!!

INFORMACJE OGÓLNE
Wydrukowane materiały zawierające pełny tekst referatów i szczegółowy program sympozjum Uczestnicy otrzymają w dniu przyjazdu. Referaty będą recenzowane /z wyjątkiem firmowych/. Na wygłoszenie referatu przewiduje się 1015 minut, a na prezentację firmy 15-20 minut. Do dyspozycji rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, video.
KONTAKT:
Adres organizatora sympozjum:
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

ul. Konarskiego 18
44-101 GLIWICE
Symp. "Instalacje basenowe"
tel. (0 32) 237 21 73, 237 24 56
fax (0 32) 237 21 73
e-mail: sawicka@water.ise.polsl.gliwice.pl
INTERNETOWYM PARTNEREM
KONFERENCJI