W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), posiadającego status formującego się oddziału (Emerging Member) World Green Building Council (światowej organizacji wspierającej ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie) oraz organizacji pozarządowej, której celem jest promocja budownictwa ekologicznego w Polsce, chcielibyśmy zaprosić Państwo na udział w Sympozjum i Gali w dniu 16 października 2009 w hotelu Sheraton w Krakowie.

W trakcie spotkania, przemówienie wygłosi Dyrektor World Green Building Council – Andrew Bowerbank oraz wielu krajowych i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania i budownictwa zrównoważonego.Program Sympozjum

Broszura informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)