Data rozpoczęcia
2005-03-05
Data zakończenia
2005-10-18

termin: 18-19.10.2005 r. miejsce: Gliwice
Katedra Projektowania Energooszczędnego, Podstaw Technicznych i Plastycznych w Architekturze

Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Centrum Inżynierii Biomedycznej, Zakład Podstaw Budownictwa Ekologicznego
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

zapraszają do udziału w
III Międzynarodowym Sympozjum:
"ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE"


które odbędzie się w dniach
18-19 października 2005 roku w Gliwicach
Sympozjum pod patronatem Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
Patronat medialny czasopismo "ARCHIVOLTA"

***
Celem Sympozjum jest zwrócenie uwagi na zagadnienia zdrowotne w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego. Będzie to okazja do szerokiej prezentacji wyników prac naukowo-badawczych oraz ich konfrontacja z doświadczeniami sektora projektowo-budowlanego.
Sympozjum adresowane jest głównie do architektów i urbanistów jak również do inżynierów budownictwa, inżynierów środowiska, socjologów, lekarzy i ekonomistów.
Przewidujemy towarzyszącą wystawę technologii budowlanych.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK - Politechnika Śląska (Przewodniczący)
Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK - Politechnika Śląska (Wiceprzewodniczący)
Prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI - Politechnika Śląska (Wiceprzewodniczący)
Prof. Vladimir A. EGORČENKOV - Donbaska Akademia Projektowania i Architektury, Donieck
Prof. zw. dr hab. Lucyna FRĄCKIEWICZ - Akademia Ekonomiczna, Katowice
Dr Christa KLIEMKE - Technische Uniwersität, Berlin
Prof. PG dr hab. inż. arch. Andrzej KOHNKE - Politechnika Gdańska
Dr Gennadiy V. KAZAKOV - Politechnika Lwowska
Prof. AWF dr hab. n. med. Józef OPARA - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Repty
Doc. dr hab. Krystyna PAWLAS - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Prof. Robert WISCHER - Technische Uniwersität, Berlin

Komitet Organizacyjny:

dr inż. arch. Krzysztof GERLIC
dr inż. Marcin KACZMAREK
dr inż. arch. Anna BRZEZICKA
mgr inż. arch. Anna SZEWCZENKO

Tematyka Sympozjum:

Kształtowanie zdrowego środowiska zurbanizowanego w spekcie:
- czynników architektonicznych i urbanistycznych w skali
- budynku,
- dzielnicy,
- miasta;
- czynników psychospołecznych
- przestrzeń prywatna/publiczna,
- elementy przestrzeni kształtującej więzi sąsiedzkie,
- niedoinwestowanie zabudowy mieszkaniowej,
- poczucie bezpieczeństwa;
- czynników fizycznych
- skażenie hałasem i drganiami,
- ochrona cieplna budynków,
- promieniowanie elektromagnetyczne,
- skażenie biologiczno-chemiczne,
- rozwiązania technologiczno materiałowe.
Więcej informacji na stronach:
- zeus.polsl.gliwice.pl
- www.architekci.pl
Data i miejsce sympozjum:
18-19 października 2005 r., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 7
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, ul. Rybnicka 27
Program Sympozjum
18.10. 2005 (wtorek)
9.00 - 11.00 SESJA I
Kształtowanie środowiska zurbanizowanego w aspekcie zdrowia publicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk
9.00 - 9.20 Powitanie i otwarcie obrad - Jacek WłodarczykPrzewodniczący Komitetu Naukowego, Krzysztof Gasidło Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Robert Wischer Technische Uniwersität, Berlin
9.20 - 9.40 Stan środowiska w planowaniu przestrzennym - Jan Marciniak Centrum Inżynierii Biomedycznej
9.40 - 9.55 Health protection during refurbishment of occupied buildings and recommendations for planning and construction - Joachim Rix, Thomas Lützkendorf Universität Karlsruhe
9.55 - 10.10 Rola fundacji Habitat for Humanity w kształtowaniu zdrowego środowiska zurbanizowanego w aspekcie czynników psychospołecznych 0 - Tomasz Ponikiewski Politechnika Śląska
10.10 - 10.25 Peculiarities of influence of some visual forms of town on psychic-emotional state of man - Nikolai V. Sholuh Donbaska Akademia Projektowania I Architektury
10.25 - 10.40 Społeczne skutki zagrożeń przestępczością osób z grup społecznie wrażliwych i możliwości ich ograniczania za pomocą rozwiązań przestrzennych - Bartosz Czarnecki Politechnika Białostocka
10.40 - 11.00 DYSKUSJA
11.00 - 11.30 PRZERWA NA KAWĘ
11.30 - 13.30 SESJA II
Oświetlenie i warunki akustyczne Przewodniczący: Dr hab. inż. Jan Ślusarek
11.30 - 11.45 The influence of the lighting parameters on visual sensations in industrial premises - Vladimir A. Yegorchenkov Donbaska Akademia Projektowania I Architektury
11.45 - 12.00 Architectural optimization of windows systems during the reconstruction of educational buildings - Hennadiy Kazakov, Olga Kahnych National University Lviv Polytechnic
12.00 - 12.15 Problem hałasu w szkołach - Krystyna Pawlas, Piotr Szłapa, Bożena Jaźwiec-Kanyion Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Stefania Rzymełka Śląska Akademia Medyczna
12.15 - 12.30 Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych w budynkach mieszkalnych - Leszek Dulak, Rafał Żuchowski Politechnika Śląska
12.30 - 12.45 Ochrona zdrowia człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu za pomocą ekranu akustycznego - Beata Łaźniewska Politechnika Śląska
12.45 - 13.00 Rola cyfrowej mapy akustycznej w procesie planowania przestrzennego - Rafał Żuchowski, Leszek Dulak Politechnika Śląska
13.00 - 13.20 DYSKUSJA
13.20 - 14.15 PRZERWA OBIADOWA
Sesja posterowa 14.15 - 15.15
Prowadzenie: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk
14.15 - 14.45Otwarcie i prezentacja posterów w hallu
14.45 - 15.00 Perspektywy dla wentylacji hybrydowej w Polsce
(sala obrad) - Tomasz Rusewicz Stowarzyszenie Polska Wentylacja
15.00 - 15.15 Aereco wentylacja Prezentacja firmy - Maciej Janicki
15.15 - 17.15 SESJA III
Warunki mikroklimatyczne pomieszczeń
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski
15.15 - 15.30 NATURALnyDOM - ERS środowisko wewnętrzne, a oszczędność energii - Andrzej Głąb Architekt Andrzej Głąb Studio
15.30 - 15.45 Efektywność dociepleń w budownictwie mieszkaniowym - Paweł Krause, Tomasz Steidl Politechnika Śląska
15.45 - 16.00 Paroprzepuszczalność ścian ocieplanych systemem bezspoinowym na bazie styropianu - Tomasz Muzyczuk, Jerzy Bochen Politechnika Śląska
16.00 - 16.15 Wpływ wielkości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E na emisję gazów - Bożena Orlik, Agnieszka Szymanowska Politechnika Śląska
16.15 - 16.30 Ocena energetyczna budynków w Polsce a Dyrektywa 2002/91/EC - Jerzy A. Pogorzelski, Irena Mickiewicz Politechnika Białostocka
16.30 - 16.45 Bariery psychofizyczne i architektoniczne utrudniające rehabilitację osób niepełnosprawnych - Józef Opara Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Andrzej Dyszkiewicz Uniwersytet Śląski
16.45 - 17.00 DYSKUSJA
19.00 BANKIET RESTAURACJA "STARY BROWAR"
19.10. 2005 (środa)
9.00 - 10.30 SESJA IV
Człowiek w środowisku zbudowanym
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
9.05 - 9.20 Analiza wpływu wybranych czynników klimatycznych na człowieka. Wpływ promieniowania ultrafioletowego na organizm człowieka - Tomasz Macura, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach, Jan Ślusarek, Alicja Kubicka Politechnika Śląska
9.20 - 9.35 Powiązania funkcjonalno-przestrzenne urządzeń odnowy biologicznej w publicznych zespołach saun - Zbyszko Bujniewicz Politechnika Śląska, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, Janusz Kubacki Akademia Wychowania Fizycznego
9.35 - 9.50 Zagrożenie chorobowe w wodnych elementach architektury i techniczne sposoby zapobiegania - Florian G. Piechurski, Zbyszko Bujniewicz Politechnika Śląska
9.50 - 10.05 Analiza wpływu wybranych czynników klimatycznych na człowieka - Tomasz Macura, Jan Ślusarek, Beata Wilk Politechnika Śląska
10.05 - 10.30DYSKUSJA
10.30 - 11.00PRZERWA NA KAWĘ
11.00 - 12.30 SESJA V
Bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk
11.00 - 11.15 Społeczne i psychologiczne aspekty teorii "defensible space" Oskara Newmana - Marek Czyński Politechnika Szczecińska
11.15 - 11.30 Zapobieganie przestępczości na przykładzie programów "Furty w alejach" oraz "Mini-sasiedztwa" - Krzysztof Łojek Wyższa Szkoła Policji
11.30 - 11.45 Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni jako skuteczne narzędzie zapobiegania przestępczości - Robert Głowacki, Andrzej Urban Wyższa Szkoła Policji
11.45 - 12.00 Kształtowanie bezpiecznego środowiska mieszkaniowego- Barbara Gronostajska Politechnika Wrocławska
12.00 - 12.30 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SYMPOZJUM
12.30 OBIAD

Szczegółowe informacje o Sympozjum na stronie internetowej: zeus.polsl.gliwice.pl
KONTAKT:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 237 16 85
fax: (32) 237 16 85
e-mail: konferencja.atz@polsl.pl