W centralach klimatyzacyjnych zaopatrzonych w takie sekcje jak: sekcja chłodzenia, sekcje odzysku ciepła z wymiennikami rekuperacyjnymi czy sekcja nawilżania, występuje konieczność odprowadzania wody z wnętrza centrali. W przypadku sekcji chłodzenia i sekcji odzysku ciepła, woda która pojawia się w centrali wykrapla się w wyniku schłodzenia powietrza, natomiast w przypadku sekcji nawilżania odprowadza się nadmiar wody dostarczonej do nawilżania powietrza.

Aby zapobiec zatrzymywaniu się wody w wannie i zapewnić właściwe działanie systemu odprowadzającego wodę należy króciec spływu wystający z centrali zaopatrzyć w odpowiednio zwymiarowany syfon, dostarczany standardowo luzem wraz z centralą. Syfon ten następnie należy połączyć z systemem spływu wody.
To stosunkowo proste rozwiązanie komplikuje się w przypadku bardzo rozbudowanych sieci kanałów wentylacyjnych, gdzie występują duże spadki ciśnienia. Pociągają one za sobą konieczność stosowania syfonów o znacznej i zmiennej wysokości. Dotychczas stosowane syfony wymuszały stosowanie wysokich cokołów, czy też fundamentów pod centralę. W razie gdy ich wykonanie było niemożliwe, na przykład ze względu na niewielką wysokość pomieszczenia a dużą wysokość centrali, problem ten rozwiązywano przez kłopotliwe podkuwanie podłogi w miejscu zainstalowania syfonu.
Syfony kulowe są propozycją rozwiązania tych niedogodności. Dzięki wykorzystaniu zasady działania zaworu zwrotnego są one niższe od dotychczas stosowanych o ponad 1/3 wysokości. Porównanie parametrów syfonów przy podciśnieniu 1500 Pa przedstawiono na poniższym rysunku.


Komentarze