Listwa wentylacyjna (nawiewnik) to urządzenie służące dostarczeniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. Instalując ją w oknie możemy przywrócić prawidłowy obieg powietrza w naszych wnętrzach mieszkalnych

Zasadniczą cechą rozwiązania jest to, że ilość dostającego się do mieszkania powietrza jest kontrolowana przez użytkownika. Może on ustawić zarówno poziom ilości powietrza jak i kierunek jego nawiewu (model Select), unikając w ten sposób ryzyka przeciągów i nadmiernych strat ciepła w okresie zimowym. Można zwiększyć lub zmniejszyć nawiew niezależnie od poziomu wilgotności czy temperatury, natomiast z uwzględnieniem chwilowego zapotrzebowania na świeże powietrze - spowodowane np. obecnością gości.
Małe gabaryty tych urządzeń (długość w granicach: 26 – 42 cm, wysokość: 1,8 cm) oraz wysoka estetyka wykonania sprawiają, że okna w nie wyposażone dadzą użytkownikowi maksimum komfortu i poczucie bezpieczeństwa spowodowane tym, że bez otwierania okien dostarczamy do pomieszczenia świeże powietrze w sposób ciągły, odpowiednio do naszych potrzeb.

Budowa proponowanego wariantu listwy FLOP - typu "SM":
Aby zapewnić należyte działanie listwy wentylacyjnej należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad:
1. Listwa regulacyjna musi być cały czas otwarta. Oznacza to, że korpus nie może przylegać do ramy okna. Ustalenia ilości nawiewanego powietrza dokonuje użytkownik według potrzeb. Listwa nie powinna być narażona na nieumyślne zamknięcie lub zbyt częstą, niepotrzebną regulację. Dzięki zastosowaniu szczeliny usytuowanej w górnej części okna strumień powietrza nawiewanego przybiera formę płaskiej tafli osuszającej powierzchnię szyby. Towarzyszy temu ogrzanie strumienia nawiewanego od powietrza wewnętrznego oraz wytracenie prędkości. Wyklucza to pogorszenie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniu.
2. Listwa wentylacyjna jest urządzeniem działającym skutecznie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w mieszkaniu funkcjonuje wywiewna instalacja wentylacji grawitacyjnej (minimum kratka wentylacyjna w łazience i kuchni) lub wentylacji mechanicznej. Aby zapewnić właściwy przepływ powietrza między pomieszczeniami należy w drzwiach wewnętrznych mieszkania zamontować kratki wentylacyjne (kompensacyjne) lub wykonać podcięcia skrzydła drzwiowego w części dolnej lub górnej. Powstaną w ten sposób otwory wentylacyjne których łączne pole przekroju jest równoważne sumie pól przekroju otworów szczelin wszystkich zainstalowanych w oknach listew.

Przykład I: Przy zainstalowaniu dwóch listew SM - 2000 w oknach jednego pokoju, wielkość pola wentylacyjnego w podciętych drzwiach lub pole kratki wentylacyjnej drzwiowej musi wynosić minimum 2x20cm =40cm. Przy szerokości drzwi 80cm powinna to być szczelina o wysokości 5mm.
Przykład II: Przeciętne mieszkanie składa się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Załóżmy, że instalujemy cztery listwy SM 4000 L/S (po dwie w pokoju). Wielkość szczeliny w drzwiach poszczególnych pokoi powinna wynosić minimum 80cm². Oznacza to, że należy wykonać podcięcie w skrzydle drzwiowym o wysokości 1cm (przy szerokości skrzydła 80cm). Działania takie będą wystarczające dla właściwej cyrkulacji powietrza na drodze listwa wentylacyjna nawiewna - kratka wentylacyjna wywiewna.
Aby zachować parametry podane przez producenta należy wykonać otwory o właściwych wymiarach. Wielkości otworów podane są na szablonach zawierających opis techniczny każdej z listew.
Część zewnętrzna - okapnik posiada żaluzję, która zabezpiecza przed przedostawaniem się do pomieszczenia nieczystości, owadów i liści. Żaluzję tę należy bezwzględnie czyścić - średnio raz na miesiąc, o ile w rejonie usytuowania budynku nie występują intensywne pylenia i kwitnienia. Oczyszczenia żaluzji dokonujemy przy pomocy ssawki odkurzacza bez konieczności demontażu okapnika. Zaniedbanie wykonania tej czynności może spowodować zablokowanie dostępu świeżego powietrza i - w efekcie - brak skutecznej wentylacji.
Nie zastosowanie się do zaleceń instrukcji może powodować dalsze pogarszanie się jakości powietrza w mieszkaniu czego konsekwencją będzie powstawanie pleśni, grzybów i ogólny wzrost poziomu wilgotności w mieszkaniu, które to czynniki wpływają na pogorszenie stanu zdrowia i negatywnie oddziałują na stan techniczny budynku powodując konieczność jego częstych remontów.