24 września 2010 r. Sejm RP podjął decyzję: 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, będzie dniem wolnym od pracy. Jednocześnie z Kodeksu usunięto przepis o odbieraniu dnia wolnego za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy.

Święto Trzech Króli - wolne od pracy
6 stycznia - Święto Trzech KróliŚwięto Trzech Króli - 6 stycznia - będzie wolne od pracy.
Za nowelizacją opowiedziało się 370 posłów, przeciw - 44, wstrzymała się jedna osoba.
Zmiany w Kodeksie pracy i w ustawie o dniach wolnych od pracy mają obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r.

Według wyliczeń PO, która była autorem projektu, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, 6 stycznia, w okresie od roku 2011 do roku 2020 przyniesie dodatkowo dziewięć dni wolnych od pracy, a zniesienie uprawnień do "odzyskiwania" dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w tym samym okresie, "zwróci" gospodarce osiem dni roboczych.Źródło: ''