11 marca 2011 roku (piątek) odbędzie się kurs przygotowujący do "Egzaminu kwalifikacyjnego". Kurs odbędzie się w budynku Instytutu Techniki Cieplnej (ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa). Zapraszamy wszystkich chętnych. Kurs rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Świadectwo kwalifikacji - Warszawa
Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego potwierdza kwalifikacje w zakresie substancji kontrolowanych i skutkuje otrzymaniem świadectwa kwalifikacji.

Kurs organizowany jest przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 234 52 21 lub na stronie internetowej: http://swiadectwa.chbd.pl