Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh zaprasza na szkolenia w grudniu.


Od 2003 roku pod egidą KFCH funkcjonuje modułowy system szkoleń pozwalających na uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
Od listopada 2004 Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa prowadzi m.in. szkolenia umożliwiające uzyskanie ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o środkach zubożających warstwę ozonową.
Ostatnie szkolenia w roku 2009 w ramach modułowego systemu to:
Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji: szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
01-02.12.2009 r., Gdańsk >>więcej
Modułowy system szkoleń® - SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie
08-09.12.2009 r., Gdańsk >>więcej
Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji: szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
15-16.12.2009 r., Gdańsk >>więcej
Szczegóły na temat pozostałych kursów Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa dostępne są na stronie www.tchik.com.pl/szkolenia_info


Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

zarządzane przez firmę MASTA; kontakt: Pan Jerzy Stachowiak
tel.: (058) 522 64 70, e-mail: masta@masta.com.pl
>>Inne szkolenia i konferencje HVAC&R w 2009