Data rozpoczęcia
2010-09-01
Data zakończenia
2010-09-02
Miejsce
Warszawa

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 121 poz. 1263 z późn. zm.) SNTCHiK prowadzi kursy i egzaminy na świadectwo kwalifikacji.

Program kursów i egzaminów na świadectwa kwalifikacji oferowanych przez organizację jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009)

Kursy są wzbogacone o zagadnienia:
- sprawdzania szczelności z wykorzystaniem techniki ultradźwiękowej,
- diagnostyki układów chłodniczych i współpracujących elementów mechanicznych i elektrycznych z wykorzystaniem ultradźwięków,
- wymian substancji kontrolowanych,
- płukań układów chłodniczych i oczyszczania czynników z zastosowaniem mobilnych agregatów.

Terminarz kursów i egzaminów na świadectwa kwalifikacji 2010:
wrzesień
1-2 IX - WARSZAWA
8-9 IX - POZNAŃ
15-16 IX - KATOWICE
22-23 IX - WROCŁAW / OPOLE
29-30 IX - ŁÓDŹ
październik
6-7 X - KRAKÓW
13-14 X - GDAŃSK
20-21 X - BIAŁYSTOK
27-28 X - BYDGOSZCZ / TORUŃ
listopad
3-4 XI - WARSZAWA
10-11 XI - SZCZECIN
17-18 XI - RZESZÓW / LUBLIN
24-25 XI - KIELCE
grudzień
1-2 XII - ZIELONA GÓRA
8-9 XII - WARSZAWA
15-16 XII - OLSZTYN

UWAGA: możliwe są dodatkowe terminy w zależności od ilości zgłoszeń zainteresowanych świadectwami.

O miejscu przeprowadzania kursów i egzaminów zainteresowanych poinformujemy oddzielnie. Za zgłoszenie uznaje się dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto organizacji i przesłanie do organizacji formularza.

Więcej informacji na stronie http://sntchik.pl

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Wolska 84/86 lok. 216, 01-141 Warszawa
tel. 22 632 15 23
faks. 22 632 34 71
e-mail: sntchik@sntchik.pl
www: sntchik.plŹródło: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji