Data rozpoczęcia
2005-02-15
Data zakończenia
2005-02-25

termin: 25-26.02.2005 r. miejsce: Osielsko k. BydgoszczyOchrona warstwy ozonowej przez racjonalne stosowanie substancji zubożających tę warstwę, na mocy obowiązujących aktów prawnych a szczególnie Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. nr 121 p. 1263) oraz wydanego na jej podstawie przepisu wykonawczego - Rozporządzenia MGiP z 16 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 195 p. 2009), zobowiązuje użytkowników do odbycia stosownych przeszkoleń oraz uzyskania Świadectw Kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy podczas kontaktu z substancjami kontrolowanymi oraz obrotu nimi.
W celu umożliwienia Państwu spełnienia tych wymagań Stowarzyszenie ITMP wespół z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Chłodnictwa Klimatyzacji proponuje udział w odpowiednim kursie początkowym i egzaminie w celu uzyskania wymaganego świadectwa w zakresie:

Naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (grupa II).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik kursu przystępuje do egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny), po złożeniu którego otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne.
Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 680 PLN oraz 120 PLN opłata egzaminacyjna. W cenie kursu jest zapewniony obiad i pomoce nauczania.
Organizujemy również kursy początkowe w pozostałych zakresach określonych Rozporządzeniem (kursy jednodniowe) w cenie 360 PLN 120 PLN opłata egzaminacyjna.
Najbliższe terminy szkoleń:

- 25-26 lutego 2005
- 11-12 marca 2005
- 18-19 marca 2005

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie zgłoszenia listownie lub faxem.
Dla osób zamiejscowych oferujemy możliwość zakwaterowania w hotelu Millenium w Osielsku w cenie:
- pokój 1-osobowy - 140,-zł
- pokój 2-osobowy - 160,-zł (80,-zł od osoby).
W cenie noclegu zagwarantowane jest śniadanie oraz możliwość korzystania z bilarda i basenu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (052) 324 05 28, fax (052) 324 05 29 lub tel. kom. 505 048 829, e-mail: biuro@trepka.com.pl, www.trepka.com.pl
Aktualne nformacje o szkoleniu znajdują się też tutaj