Nowe regulacje prawne w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i czego dotyczy? Procedura uzyskiwania świadectwa – optymalizacja działań. Świadectwa energetyczne a rynek nieruchomości. Termomodernizacja – przeprowadzanie i finansowanie.
Z dniem 01.01.2009 weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Nie obyło się bez kontrowersji, głosów krytycznych i propozycji zmian.
Celem, który przyświecał organizatorom konferencji „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku: nowy obowiązek - nowe szanse?” jest przedstawienie zarówno aktualnej sytuacji prawnej w tym zakresie, jak i wpływu, który wprowadzone zmiany wywarły na działalność podmiotów gospodarczych.
Konferencja odbędzie się w dniach 12-13.05.2009 w Warszawie. Jest to już drugie spotkanie na ten temat. Poprzednie odbyło się w czerwcu 2008 roku i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zostało również bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Organizatorzy są przekonani, że i tym razem wysoki merytoryczny poziom konferencji spełni oczekiwania uczestników. Do wygłoszenia prelekcji zaproszono najlepszych branżowych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i wskażą sposoby rozwiązania problemów i odpowiedzi na pytania, a także zarysują szerszy kontekst funkcjonowania nowych rozwiązań.
Kluczowe tematy konferencji to:
• Nowe regulacje prawne w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej
• Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i czego dotyczy?
• Procedura uzyskiwania świadectwa – optymalizacja działań
• Świadectwa energetyczne a rynek nieruchomości
• Termomodernizacja – przeprowadzanie i finansowanie
Organizator: Movida