W Rosji wprowadzono świadectwa weryfikacji dla kurtyn powietrznych.

Świadectwa weryfikacji dla kurtyn powietrznych
27 maja 2010 r. w Rosji miało miejsce pierwsze spotkanie w HVAC APIC Business School, z udziałem przedstawicieli czołowych producentów i dystrybutorów kurtyn powietrznych. Konieczność takiego spotkania i weryfikacji była oczywista, ponieważ od dawna istnieją niezgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej kurtyn i danych uzyskanych w trakcie rzeczywistego działania, które wprowadzają w błąd i tworzą podstawy do nieuczciwej konkurencji.

W rezultacie, wiodący producenci kurtyn powietrznych, pod kierownictwem stowarzyszenia APIC (apic.ru), opracowały wspólną metodę pomiaru parametrów technicznych urządzeń jakimi są kurtyny powietrzne.
W marcu, podczas targów Climate World 2010, zostały przedstawione stanowiska badawcze, które zostały opracowane na podstawie uzgodnionej specyfikacji technicznej projektu Szkoła Biznesu APIC. 27 maja oficjalnie rozpoczęto projekt weryfikacji kurtyn powietrznych.

Po weryfikacji wszystkich kurtyn powietrznych otrzymują one stosowne świadectwo weryfikacji. Dokument ten określa typ, model, nazwę producenta i dostawcy sprzętu, wyniki pomiarów wykonanych i specyfikacji technicznej produktu. Znak świadectwa "APIC-Test" stanowi najlepszą gwarancję wiarygodności danych, ponieważ jest wspierany przez bezsporne organy zawodowe stowarzyszające firmy z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz czołowych specjalistów największych producentów kurtyn powietrznych.

APIC - Association of Professionals in Industry of Climat
АПИК - Ассоциация Предприятий Индустрии Климата

http://apic.ru
The members of Association of Professionals in Industry of Climat (APIC) are more than 100 companies, who professionally deal with heating, ventilation and air-conditioning equipment in Russia.
The main aim of Apic is to join efforts for developement of HVAC business in Russia, implantation of adherence to the principles of fair competition based on civilized ways of doing business, introduction and promotion of new products and latest technoligy, protection of the interests of Russian distributors and wholesalers of HVAC equipment and services.