F-gazy / Certyfikacja: Ozonowe Świadectwa Kwalifikacji (ŚK) uznane za tymczasowe certyfikaty F-gazowe.


Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy treść komunikatu Ministerstwa Środowiska dotyczącego uznania świadectw kwalifikacji wydanych na podstawie ustawy „o substancjach zubożających warstwę ozonową” z 2004 r. za tymczasowe certyfikaty w zakresie F-gazów (tj. czynników HFC).
Tak zwane ozonowe świadectwa kwalifikacji są więc traktowane w Polsce jako tymczasowe certyfikaty F-gazowe do dnia 4 lipca 2011 r. Tak relatywnie odległy termin gwarantuje, że wszyscy zainteresowani zdążą we właściwym czasie uzyskać pełnoprawny certyfikat dla personelu wymagany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006. Certyfikaty takie będzie można uzyskać dopiero po wydaniu i wejściu w życie polskiej ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych, wraz z szeregiem rozporządzeń wykonawczych, które mają być wydane przez Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Mając na uwadze przebieg dotychczasowych prac legislacyjnych w Ministerstwie Środowiska, wspomnianych wyżej polskich przepisów prawnych spodziewamy się dopiero na początku 2010 r.
W konsekwencji w/w informacji, montaż, serwis i konserwację instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących w oparciu o czynniki chłodnicze HFC mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające ozonowe świadectwa kwalifikacji. Osobom, które jeszcze nie dysponują takim dokumentem, proponujemy kontakt z regionalnymi Centrami Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa. Aktualna lista ośrodków szkoleniowych KFCh oraz planowanych kursów znajduje się pod następującym linkiem: http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/index.php?id=17&l=pl.
Załączniki:
Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku,
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa
ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel.: +48-600-281-279, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
fax: +48-222-012-123, www.forum-chlodnictwa.org.pl
tel.: +48-223-926-399, www.proclimate.pl