Oferta Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.


Ochronę warstwy ozonowej należy zwiększyć przez racjonalne stosowanie substancji zubożających tę warstwę. Na mocy obowiązujących aktów prawnych, a szczególnie Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. nr 121 p. 1263) oraz wydanego na jej podstawie przepisu wykonawczego – Rozporządzenia MGiP z 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195 p. 2009), zobowiązuje użytkowników do odbycia stosownych przeszkoleń oraz uzyskania Świadectwa Kwalifikacji niezbędnego do wykonywania pracy podczas kontaktu z substancjami kontrolowanymi oraz obrotu nimi. Od stycznia 2006 r. posiadanie wymienionego Świadectwa jest warunkiem koniecznym.

W celu umożliwienia spełnienie tych wymagań Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr w Bydgoszczy razem z Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działającego przy firmie TREPKA Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja zapraszają do udziału w szkoleniach początkowych w zakresie substancji kontrolowanych:


Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających
substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami (grupa II)

oraz
Demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych,
recykling, regeneracja i unieszkodliwianie
oraz obrót substancjami kontrolowanymi (grupa IV).

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w Ośrodku Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego Chłodnictwa Klimatyzacji, ul. Szosa Gdańska 40 Niwy,
86-031 Osielsko.
Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi:
- grupa II 695,00 PLN oraz opłata egzaminacyjna w wysokości 150,00 PLN;
- grupa IV 450,00 PLN oraz opłata egzaminacyjna w wysokości 120,00 PLN.
W cenie szkolenia organizatorzy zapewniają: 2 obiady, bufet kawowy i materiały szkoleniowe.
Po szkoleniu uczestnik kursu przystępuje do egzaminu, a po jego pozytywnym ukończeniu otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.
Uczestnictwo w wybranym szkoleniu można zgłosić poprzez wypełnienie i wysłanie Karty Zgłoszenia .
Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość zapewnienia noclegu.
Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:
(052) 324 05 27/25, fax (052) 324 05 29, w dniach pn. – pt., godz. 8:00 – 15:00.
Inne szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa zarządzane przez firmę TREPKA Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o. organizuje w roku 2009 następujace kursy i szkolenia:
02-03.10.2009 r. Zasady projektowania systemów chłodzenia (szk. modułowe uzupełniające).
09-10.10.2009 r. Ozonowe (kurs początkowy). Grupa II i IV.
15.10.2009 r. Uprawnienia elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.
16-18.10.2009 r. Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych (I etap szkolenia).
23-25.10.2009 r. Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych (I etap szkolenia).
27-28.10.2009 r. Diagnostyka i Technologia Napraw Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych.
30-31.10.2009 r. Ozonowe (kurs początkowy). Grupa II i IV.
03.11.2009 r. Uprawnienia elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.
17-18.11.2009r. Diagnostyka i Technologia Napraw Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych.
20-21.11.2009 r. Ozonowe (kurs początkowy). Grupa II i IV.
23-29.11.2009 r. Maszynista Chłodni (amoniak).
01.12.2009 r. Uprawnienia elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.
07-09.12.2009 r. Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych (I etap szkolenia).
11-12.12.2009 r. Ozonowe (kurs początkowy). Grupa II i IV.
Szczegółowe informacje nt. ww szkoleń znajdziecie Państweo w dziale Szkolenia wentylacja.com.pl.