Program doboru wymienników ciepła

Program udostępniany jest na stronach internetowych www.swep.net (wymienniki lutowane) oraz www.tranterphe.com (wymienniki uszczelkowe). Procedura polega na ściągnięciu programu w wersji właściwej dla systemu operacyjnego komputera i jego zainstalowaniu. Generowany jest przy tym unikalny dla każdego komputera kod (tzw. Site Code), który jest podstawą do otrzymania za naszym pośrednictwem kodu odblokowującego (tzw. Site Code), dającego pełny dostęp do programu. Źródło: www.swep.net