Swegon Air Academy opublikowała nowy, niezwykle przystępny podręcznik dotyczący środowiskowych i energetycznych systemów certyfikacyjnych dla budynków!

Swegon: Simply GREEN: Systemy certyfikacji w pigułce w najnowszej książce wydanej przez Swegon Air Academy!


Pierwsze dwie książki wydane przez Swegon Air Academy pt. „AIR” oraz „Simply EPBD” zostały bardzo cie­pło przyjęte na rynku, na którym aktualnie panuje duże zapotrzebowanie na publikacje podsumowujące wszystkie czynniki dotyczące powietrza, którym oddychamy oraz zawiłości Dyrektywy UE dotyczącej charakterystyk energetycznych budynków (EPBD). Najnowsza książka Swegon Air Academy zatytułowa­na „Simply GREEN” prowadzi nas dalej przez zawiłości różnych systemów klasyfikacji.

Doskonałą recenzję wystawił publikacji prof. Brian Edwards: „Książka uderzyła mnie sposobem, w jaki skomplikowana treść została przełożona na prosty język oraz jasne zasady i fakty. Certyfikacje budynków bardzo często tracą wiele wsku­tek rozległych opisów technicznych oraz niezrozumiałego technicznego żargonu. W duchu dzielenia się wiedzą i wymianą nowinek technologicznych Swegon Air Academy w dużym stopniu przysłużyła się branży budowniczej w Europie poprzez ufundowanie tego prostego podręcznika certyfikacji środowiskowej i energetycz­nej.”

Treść „Simply GREEN” obejmuje łącznie trzynaście systemów certyfikacji – od czysto środowiskowych przez energetyczne systemy klasyfikacji dla energo­oszczędnych budynków na całym świecie. Niniejsza książka obejmuje sześć systemów certyfikacji środowiskowej: brytyjski system oceny BREEAM, amery­kański system klasyfikacji LEED, niemiecki system certyfikacji DGNB, australijski system klasyfikacji Green Star, szwedzki system Miljöbyggnad oraz francuski HQE. Omówiono również trzy energetyczne systemy: europejski Green Buil­ding Programme, szwajcarską normę budowlaną Minergie oraz niemiecką nor­mę Passivhaus. Na końcu bardzo krótko omówione zostały cztery inne syste­my: japoński system oceny CABSEE, indyjski system oceny IGBC, amerykański program ENERGY STAR oraz francuski system Effinergie, z których CABSEE oraz IGBC uznane zostały za systemy certyfikacji środowiskowej.

Książka „Simply GREEN” jest dostępna w księgarni SAA pod adresem www.swegonairacademy.com w cenie 20 euro (razem z VAT, plus koszt przesyłki). Specjalna cena dla członków Swegon Air Academy wynosi 15 euro (aby uzyskać członkostwo w Swegon Air Academy, konieczne jest utworzenie konta). Wersje na iBOOK i eBOOK będą dostępne już w 2013 roku!

Kontakt: Petra Vladykova, petra.vladykova@swegon.se, Swegon AB, SzwecjaŹródło: ''