Informujemy, że szwedzkie zakłady PM-LUFT (produkcja central wentylacyjnych) oraz 2 zakłady STIFAB FAREX (produkcja nawiewników i urządzeń indoor climate) połączyły się w jeden koncern, dla którego ustanowiono jeden Zarząd, wspólne finanse oraz wspólny dział marketingu i sprzedaży. Nowa organizacja od 1 stycznia 2005 r. przyjmuje nową nazwę i logo: SWEGON.


Zmiany organizacyjne podyktowane zostały potrzebą umocnienia pozycji na rynkach europejskich.
Wspólna organizacja szwedzkiego koncernu SWEGON planuje w przyszłym roku osiągnąć obroty na poziomie 700 mln PLN i będzie jedną z największych grup produkujących urządzenia wentylacyjne w Europie. Polska część koncernu stanie się jedną z największych organizacji sprzedaży wśród państw europejskich.
Ponadto 1 maja 2004 r., w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, szwedzki koncern PM-LUFT stał się udziałowcem firmy PM-LUFT LEWACO. Od tej chwili firma nie jest dystrybutorem, lecz częścią składową wielkiego koncernu, w skład którego wchodzą wszystkie fabryki PM-LUFT i STIFAB FAREX oraz ich europejskie przedstawicielstwa.
Celem identyfikacji tej olbrzymiej organizacji i postrzegania jej jako jednolitego biznesu postanowiono,
że zostanie wprowadzona jednakowa - wspólna nazwa dla wszystkich podmiotów, która już egzystowała z powodzeniem na rynku angielskim i niemieckim, tj. SWEGON.


W Polsce dotychczasowa nazwa firmy: PM-LUFT LEWACO Sp. z o.o. zostanie zmieniona na
SWEGON Sp. z o.o.

Organizacja firmy na terenie Polski pozostanie nie zmieniona.
Zarząd zapewnia sukcesywne zwiększenie składu osobowego i dalszy wzrost firmy na terenie Polski. Obiecuje też, że każdy firma współpracująca dotychczas z PM-LUFT LEWACO będzie miała możliwość jeszcze sprawniejszej i szybszej obsługi niż dotychczas, a oferowane przez SWEGON Sp. z o.o. usługi i produkty będą bardziej atrakcyjne i konkurencyjne cenowo.
Zakłady PM-LUFT to największy producent central klimatyzacyjnych na terenie Skandynawii, natomiast STIFAB-FAREX to z kolei największy w Szewcji producent nawiewników oraz urządzeń indukcyjnych.
Szwedzki koncern giełdowy LATOUR stworzył wspólną oragnizacje obejmującą fabryki szwedzkie oraz działąjące dotychczas niezalezne organizacje sprzedaży z wielu państ europejskich stajac się tym samym dominująca na anszym kontynencie grupą produkującą i sprzedającą systemy klimatyzacyjne.