Nowa generacja systemów sterowania Superlink-II współpracuje z nowymi układami VRF MHI o symbolu KX6 i jest rozwiązaniem innowacyjnym podnoszącym poprzeczkę techniczną zarówno w zakresie sterowania centralnego jak i komunikacji z systemami BMS poprzez protokoły BACnet i LonWorks.


Polski rynek budowlany wykazuje obecnie rosnące potrzeby w zakresie dużych systemów klimatyzacyjnych z centralnym sterowaniem oraz możliwością komunikacji z systemami BMS budynków. Wielu wiodących producentów urządzeń klimatyzacyjnych ciągle rozbudowuje swoje rozwiązania techniczne w tym zakresie. Zgodnie z tym trendem swój nowy system sterowania przygotowała również firma Mitsubishi Heavy Industries (MHI), japoński producent układów klimatyzacyjnych o jednej z najbogatszych historii w branży klimatyzacyjnej.
Nowa generacja systemów sterowania Superlink-II współpracuje z nowymi układami VRF MHI o symbolu KX6 i jest rozwiązaniem innowacyjnym podnoszącym poprzeczkę techniczną zarówno w zakresie sterowania centralnego jak i komunikacji z systemami BMS poprzez protokoły BACnet i LonWorks.

System sterowania Superlink-II

W systemie Superlink-II połączono prostotę instalacji i zaawansowaną kontrolę nad systemem klimatyzacyjnym zapewniając szerokie możliwości zarządzania układem klimatyzacyjnym poprzez użytkownika lub administratora obiektu.
System został skonstruowany tak, aby stanowić również nieocenione narzędzie i źródło informacji o pracy systemu dla ekip instalacyjnych i serwisowych.
Superlink-II to zaawansowana technologia szybkiej transmisji danych oparta na 2-żyłowym przewodzie sterującym (bez polaryzacji), pozwalająca na podłączenie we wspólnej sieci sterowania do 128 jednostek wewnętrznych.
Mogą być to jednostki wewnętrzne układów VRF ale również układów Split czy Multi-Split (z użyciem adaptera SC-ADN-E).
Do sterowania systemem dedykowana jest szeroka gama sterowników indywidualnych, centralnych oraz interfejsów komunikacyjnych umożliwiających komunikacje urządzeń klimatyzacyjnych z istniejącymi systemami zarządzania budynku BMS.

Schemat przykładowego układu sterowania w systemie Superlink-II

Sterowniki indywidualneSterownik przewodowy MHI
typu RC-E3

Do systemu Superlink-II można zastosować zarówno indywidualne sterowniki przewodowe jak i bezprzewodowe.
Ze względu na liczne zalety funkcjonalne, techniczne (serwisowe) oraz ekonomiczne znacznie częściej stosowane są sterowniki przewodowe.
W gamie rozwiązań MHI najpowszechniej stosowany jest sterownik przewodowy RC-E3. Umożliwia on wygodną obsługę, precyzję w wyborze nastaw oraz szybki odczyt parametrów pracy urządzenia z wyświetlacza LCD.
Jest on standardowo wyposażony w funkcję programatora tygodniowego umożliwiającego zaprogramowanie pracy urządzenia na 7 dni tygodnia. W ciągu jednego dnia możemy dodatkowo zaprogramować 4 operacje start/stop oraz zaprogramować zmiany temperatury.
Sterownik ten posiada ponadto licznik czasu pracy dla ułatwienia prac serwisowych. Zapamiętuje on najważniejsze parametry pracy urządzenia, dzięki czemu możliwe jest ich odtworzenie w przypadku awarii. Zliczana jest również ilość godzin pracy urządzenia po przeprowadzeniu konserwacji.
Sterownik RC-E3 posiada wbudowany czujnik temperatury umieszczony w górnej części obudowy. Rozwiązanie to gwarantuje dużą czułość czujnika i precyzyjny pomiar temperatury. Czujnik temperatury możemy wyłączyć, wówczas urządzenie przejdzie na pomiar temperatury na wymienniku jednostki wewnętrznej.
W ramach dodatkowych funkcji sterownika otrzymujemy również możliwość zmiany lub blokady prędkości wentylatora oraz możliwość włączenia lub wyłączenia sygnalizacji czystości filtra.

Sterowniki centralne

W zakresie sterowania centralnego system Superlink-II oferuje bardzo bogate możliwości poprzez całą gamę sterowników centralnych.

Sterownik SC-SL1N-ESterownik centralny MHI
typu SC-SL1N-E

Sterownik ten umożliwia grupowe lub indywidualne włączanie/wyłączanie i monitoring maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych za pomocą 16 klawiszy funkcyjnych na klawiaturze konsoli i jest najprostszym sterownikiem realizującym sterowanie centralne. Na wyświetlaczu sterownika widoczne są adresy jednostek pracujących oraz zatrzymanych z powodu awarii (błędu).
Rozwiązanie to jest chętnie stosowane w recepcjach niedużych pensjonatów oraz dyżurkach pomieszczeń technicznych.
Do sieci Superlink-II może być podłączonych do 12 takich sterowników, przy czym nie ma znaczenia miejsce ich włączenia do sieci (w sąsiedztwie jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych). Rozwiązanie to znacznie obniża koszty instalacji oraz przewodów elektrycznych.
Sterownik wyposażony jest w funkcję restartu, która umożliwia automatyczne uruchomienie urządzeń po zaniku napięcia, z zadanymi wcześniej nastawami.

Sterownik SC-SL2N-ESterownik centralny MHI
typu SC-SL2N-E

Rozwiązanie to umożliwia centralne sterowanie maksymalnie 64 jednostkami wewnętrznymi. Sterownik ten umożliwia ponadto współpracę z zewnętrznymi programatorami tygodniowymi bez konieczności użycia dodatkowych interfejsów komunikacyjnych.
64 jednostki wewnętrzne mogą być tu podzielone na maksymalnie 16 grup.
Możliwe jest jednoczesne włączenie/wyłączenie i monitoring wszystkich 64 jednostek wewnętrznych lub indywidualne włączenie/wyłączenie, zmiana trybu pracy i nastaw pojedynczych jednostek lub grup jednostek.


Funkcja restartu umożliwia automatyczne uruchomienie urządzeń po przerwie w zasilaniu z zadanymi wcześniej nastawami. Podobnie jak w przypadku poprzedniego sterownika nie ma znaczenia miejsce włączenia do sieci sterowników SC-SL2N-E (w sąsiedztwie jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych).
Ilość sterowników, które można włączać wspólnie do sieci Superlink-II podaje tabela powyzej.

Sterownik SC-SL3N-AE/BESterownik centralny MHI
typu SC-SL3N-AE/BE

Urządzenie to umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę za pomocą dużego 7-calowego kolorowego wyświetlacza LCD i panelu dotykowego. Za pomocą tego sterownika możliwe jest sterowanie, monitoring i obsługa funkcji serwisowych dla maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych (trzy systemy Superlink-II).
Jednostki wewnętrzne mogą być tu sterowane i monitorowane indywidualnie, jako grupy jednostek lub jako bloki grup.


Model SC-SL3N-BE zapewnia dodatkowo możliwość rozliczania kosztów energii elektrycznej. Generuje on informacje o zużyciu energii dla każdej jednostki wewnętrznej, każdej grupy i każdego systemu Superlink-II. Obliczenia obciążenia jednostek wewnętrznych oparte są na międzynarodowych standardach OIML.
Dane transmitowane są przez port USB i mogą być edytowane przez oprogramowanie dostarczone wraz ze sterownikiem centralnym.

Interfejsy komunikacyjne

W zakresie interfejsów komunikacyjnych system Superlink-II może być zarządzany za pomocą komputera poprzez Internet Explorera lub podłączony do systemu BMS budynku poprzez protokół BACnet lub LonWorks.

Interfejs komunikacyjny SC-WGWN-A / SC-WGWN-BInterfejs komunikacyjny MHI
typu SC-WGWN-A/B

Interfejs ten umożliwia podłączenie systemu Superlink-II do komputera i sterowanie układem poprzez Internet Explorera. Istnieje możliwość zarządzania i monitorowania maksymalnie 128 jednostkami wewnętrznymi podzielonymi na maksymalnie 96 grup (2 systemy Superlink-II po 64 jednostki wewnętrzne).
Rozwiązanie to zapewnia prostą instalację i zastosowanie standardowego oprogramowania do PC. Wymagania sprzętowe to Windows 2000 lub XP, rozdzielczość monitora 1024x768 oraz przeglądarka Internet Explorer lub nowsza.
Bezpieczeństwo rozwiązania zapewne jest przez funkcję filtrowania adresów IP i 3-poziomowy system identyfikacji użytkownika.
Model SC-WGWN-B zapewnia dodatkowo możliwość rozliczania kosztów energii elektrycznej.

Schemat podłączenia systemu Superlink-II do komputera za pomocą interfejsu typu SC-WGWN-A/B
Interfejs komunikacyjny SC-BGWN-A


Interfejs komunikacyjny MHI
typu SC-BGWN-A

Rozwiązanie to umożliwia komunikację systemu Superlink-II z systemem BMS za pomocą protokółu BACnet.
W układzie sterowanych i monitorowanych może być maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych podzielonych na maksymalnie 96 grup.

Schemat komunikacji systemu Superlink-II z systemem BMS za pomocą protokołu BACnet
Interfejs komunikacyjny SC-LGWN-A


Interfejs komunikacyjny MHI
typu SC-BGWN-A

Urządzenie to umożliwia komunikację systemu Superlink-II z systemem BMS za pomocą protokółu LonWorks.
W układzie sterowanych i monitorowanych może być maksymalnie 96 jednostek wewnętrznych połączonych w otwartej sieci.

Schemat komunikacji systemu Superlink-II z systemem BMS za pomocą protokołu LonWorks
Więcej informacji technicznych na temat systemu sterowania Superlink-II oraz nowej generacji systemów VRF, Split i Multi-Split Mitsubishi Heavy Industries można uzyskać na stronie internetowej www.mhi.info.pl.
Dalszy wzrost potrzeb w zakresie sterowania centralnego układami klimatyzacyjnymi i konkurencja w tym sektorze pomiędzy wiodącymi producentami, daje gwarancję podnoszenia możliwości technicznych i konfiguracyjnych systemów sterowania.
Jest to ważny aspekt techniczny każdorazowo rozważany przy wyborze centralnego systemu klimatyzacyjnego, który wciąż będzie zyskiwał na znaczeniu i będzie on zajmował ważne miejsce w każdym projekcie technicznym.
Opracował: mgr inż. Marcin Jurka - Kierownik Działu Handlowego ELEKTRONIKA S.A. o/Warszawa