W dniach 19-21.11.2008 roku w Hamburgu odbyła się pierwsza edycja Specjalistycznych Targów Elektrotechniki, Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord.


Targi pomimo tego, iż odbyły się po raz pierwszy, zakończyły się dużym sukcesem – w dziewięciu halach wystawienniczych na powierzchni 60.000 m2 swoją ofertę zaprezentowało 530 wystawców z 14 krajów Europy, Azji i Ameryki, a liczba zwiedzających przekroczyła 44.000 osób. Wśród wystawców zalazły się również 3 firmy z Polski: Termo-Tech, Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz Jońca oraz ZPUE S.A. z Włoszczowej.

Duża liczba uczestników premierowej edycji targów GET Nord świadczy o tym, iż nowatorska koncepcja targów obejmująca pełen przekrój możliwości zastosowania technik i materiałów do wykończenia budynków i jednocześnie prezentująca pod jednym dachem know-how wykraczające poza jedną branżę, a w szczególności ofertę z dziedzin techniki dla budynków, elektrotechniki, techniki sanitarnej i grzewczej, systemów energii odnawialnej, techniki oświetleniowej, klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji, pomp i techniki napędowej, techniki blacharskiej, narzędzi i wyposażenia firm wykonawczych, została przyjęta z dużym entuzjazmem przez specjalistów z branży.
Większość specjalistów, którzy odwiedzili targi (52%) były to osoby biorące bezpośredni udział w procesie decyzyjnym w swojej firmie, a aż 88% ogółu zwiedzających odniosło zdecydowanie pozytywne wrażenie o targach GET Nord.
Targi GET Nord obok możliwości poznania szczegółowej oferty wystawców oraz poznania aktualnych trendów i nowości w branży stworzyły uczestnikom atrakcyjną platformę wiedzy i informacji dzięki bogatemu programowi ramowemu, który towarzyszył targom. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w Forum Innowacji i Technologii, obejmującym liczne wykłady dotyczące m.in. energetycznej modernizacji budynków, energooszczędnego ogrzewania i chłodzenia budynków, systemów energii odnawialnej, klimatyzacji, czy bezpieczeństwa oraz w Forum „Światło jest życiem” poświęconym technice oświetleniowej.
Architekci mogli wziąć udział (po uprzednim zgłoszeniu) w Forum Architektury przygotowanym przez BDA Niemiecki Związek Architektów i Związek Niemieckich Architektów Wnętrz, a poświęconym nowoczesnym trendom w architekturze i architekturze wnętrz.
W programie ramowym targów znalazł się również pokaz specjalny Technika Klimatyzacji poświęcony technice i zagadnieniom chłodzenia, ogrzewania, nawilżania, osuszania, wentylacji i odpowietrzania oraz pokaz specjalny Technika Blacharska, podczas którego mistrzowie z Cechu SHK Hamburg prezentowali swoją wiedzę i umiejętności w pokrywaniu fasad i dachów różnymi metalami przy użyciu różnych technik.
Najważniejszym tematem tegorocznych targów było zagadnienie oszczędzania energii i wzrostu efektywności zużycia energii, co cieszyło firmy z branży grzewczej, których stoiska odwiedzało szczególnie dużo zwiedzających, poszukujących najnowszych rozwiązań oszczędzających zużycie energii. Tej tematyce poświęcony był również pokaz specjalny „Efektywne Systemy i Energie Odnawialne” oraz wiele wykładów Forum Innowacji i Technologii – np.: wykłady poświęcone energetycznej modernizacji budynków, zastosowaniu bioenergii w ogrzewaniu, wentylacji z odzyskiem ciepła, ogrzewaniu i chłodzeniu ciepłem ze źródeł ekologicznych, urządzeniom solarno-termicznym, wpływowi rozstawienia i regulacji na wydajność energetyczną urządzeń grzewczych, wkładowi automatyki budynków od energooszczędnego ogrzewania i chłodzenia itd.
Bardzo dobry wynik premierowej edycji targów pozwala prognozować dalszy rozwój imprezy i sukces kolejnej edycji targów, która odbędzie się w terminie 17-19.11.2010 w Hamburgu.
Więcej informacji na temat targów uzyskają Państwo w Przedstawicielstwie Targów Hamburskich w Polsce, tel.: 022 620 71 98, 022 620 72 98, e-mail: karas@eurotargi.com, kuzminska@eurotargi.com