Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" zaprasza na specjalistyczne szkolenie w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji.

Substancje Kontrolowane - szkolenie ozonowe - Świadectwo Kwalifikacji
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" zaprasza na specjalistyczne szkolenie w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji.
Szkolenie: Substancje Kontrolowane gr. II
Terminy: 14-15 maja, 28-29 maja, 25-26 czerwca 2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla: Osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami (grupa II).

Cel szkolenia:
• Uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia "Substancje Kontrolowane";
• Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji (ważne przez 5 lat od daty wydania).

Osobom, którym kończy się ważność „Świadectwa Kwalifikacji” proponujemy
jednodniowe Szkolenie Uzupełniające

Koszt szkolenia 550,00 PLN + opłata za egzamin 120,00 PLN
W programie szkolenia
• Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych.
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
• Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji , naprawy, kontroli urządzeń.
• Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji substancji kontrolowanych.
• Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie zaplanowano na 16 godz. lekcyjnych – 2 dni. Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" w miejscowości Niwy pod Osielskiem k. Bydgoszczy.
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu poza Ośrodkiem Szkoleniowym, np. w firmie.
• Zajęcia prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Opłata za szkolenie - 680,00 PLN.
• Opłata za egzamin - 120,00 PLN.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax \52 324 05 29Szkolenie: Substancje Kontrolowane gr. IV
Terminy: 15 maja, 29 maja, 26 czerwca 2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla: Osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu (grupa IV).

Cel szkolenia:
• Uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu "Substancje Kontrolowane";
• Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji (ważne przez 5 lat od daty wydania).

Osobom, którym kończy się ważność „Świadectwa Kwalifikacji” proponujemy
jednodniowe Szkolenie Uzupełniające

Koszt szkolenia 250,00 PLN + opłata za egzamin 120,00 PLN
W programie szkolenia
• Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych.
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
• Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji substancji kontrolowanych.
• Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych - 1 dzień. Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" w miejscowości Niwy pod Osielskiem k. Bydgoszczy.
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu poza Ośrodkiem Szkoleniowym, np. w firmie.
• Zajęcia prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Opłata za szkolenie - 450,00 PLN.
• Opłata za egzamin - 120,00 PLN.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax \52 324 05 29


Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
"Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka"

(86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40) zaprasza również na szkolenia:
Diagnostyka i Technologia Napraw Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych - Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych - Maszynista Chłodni - Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych - Obsługa Klimatyzatorów Samochodowych - Ozonowe - Szkolenie okresowe bhp przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych - Uprawnienia Elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia

Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.