Data rozpoczęcia
2013-05-24
Data zakończenia
2013-05-25
Miejsce
Niwy

Substancje Kontrolowane
Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U nr 121, poz. 1263) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009).

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami (grupa II).

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Świadectwa Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.
• Zaświadczenia o ukończeniu kursu "Substancje Kontrolowane".

Tematyka szkolenia zawiera miedzy innymi:
• Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych.
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
• Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji , naprawy, kontroli urządzeń.
• Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji
substancji kontrolowanych.
• Zajęcia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie zaplanowano na 16 godz. lekcyjnych – 2 dni. Po zakończeniu przewidziano
Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Szkolenie i egzamin odbędzie się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie.
• Szkolenie prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Egzamin na Świadectwo Kwalifikacji przeprowadzany jest przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
• Opłata za szkolenie - 680,00 PLN.
• Opłata za egzamin – 120,00 PLN.
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% Vat (stawka obowiązująca od 01.01.2011r.)

Osoby, którym kończy się ważność „Świadectw Kwalifikacji” mogą przystąpić do kursu uzupełniającego. Cena łączna za szkolenie i egzamin wynosi 550zł + 23% VAT (kurs jednodniowy).

Organizujemy również szkolenia:
• Substancje kontrolowane gr.IV – kurs początkowy (koszt szkolenia i egzaminu: 570 PLN + 23% VAT)
•Substancje kontrolowane gr. IV – kurs uzupełniający ( koszt szkolenia i egzaminu: 370 PLN + 23% VAT)

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 52/324 05 29 lub
e-mil: m.firgolska@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem
tel: 52 324 05 22 kom.784 075 860.
Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''