W styczniu 2007 roku zakończyła się I edycja studium podyplomowego pt. "Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa". Organizatorzy zapraszają na drugą edycję studium.


W styczniu 2007 roku zakończyła się I edycja studium podyplomowego pt. "Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa". Organizatorem kursu był wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy merytorycznym wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a patronat nad przedsięwzięciem objęła Komenda Główna Straży Pożarnej. Studium adresowane było głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
W ramach studium odbywały się zajęcia audytoryjne, na których wykładowcami byli znani i cenieni w branży instalacyjnej i pożarniczej specjaliści tacy jak prof. Bogdan Mizieliński, prof. Jerzy Wolanin, prof. Mirosław Kosiarka, Dariusz Ratajczak, Andrzej Siła-Nowicki, Iwo Dobrucki, Jacek Świetnicki, Jerzy Ciszewski i inni. Podczas wykładów słuchacze mogli zapoznać się z wieloma aspektami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji pożarowej oraz innych instalacji przeciwpożarowych w obiektach o różnym przeznaczeniu.
Zagadnienia przedstawiony podczas wykładów uzupełnione i rozszerzone zostały podczas ćwiczeń projektowych oraz w trakcie zajęć laboratoryjnych. Na zakończenie szkolenia przeprowadzona została wizytacja jednego z najnowocześniejszych w Polsce obiektów wysokościowych, podczas, której słuchacze studium mieli możliwość osobistego zapoznania się z zrealizowanym szerokim projektem zintegrowanego systemu wentylacji pożarowej.
Wszyscy absolwenci studium otrzymali dyplom ukończenia wydany przez Politechnikę Warszawską zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.
Wobec szerokiego zainteresowania tematyką studium oraz pozytywnych opinji absolwentów pierwszej edycji planowana jest kontynuacja szkolenia podczas kolejnej edycji rozpoczynającej się wraz z rokiem akademickim 2007/2008.
Bliższe informacje dotyczące studium "Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa" znaleźć można na stronie internetowej www.iow.is.pw.edu.pl/studium. Wszelkie pytania można kierować również pod adres grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl

Fot. 1 Absolwenci Studium 2006/2007
>>więcej informacji o Studium