Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji Politechniki Krakowskiej organizuje dwusemestralne Studium Podyplomowe „Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.02.2011 r.

Studium Podyplomowe w Krakowie: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji Politechniki Krakowskiej Studium Podyplomowe "Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne" przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących w branżach: chłodnictwo, pompy ciepła, klimatyzacja i wentylacja, które ukończyły studia nie związane z obecnie wykonywanym zawodem. Studium pozwoli na uzupełnienie przez nich wiedzy z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji.

Program studium obejmuje zagadnienia podstawowe z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, podstawy wymiany ciepła i projektowania wymienników ciepła, wiadomości na temat systemów i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz regulacji procesów cieplnych i przepływowych.
Część zajęć poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń oraz aktualnym regulacjom prawnym w chłodnictwie.

Program Studium przewiduje zajęcia laboratoryjne w Laboratorium Zakładu Chłodnictwa i Klimatyzacji PK.

Tematyka pracy końcowej jest określana przez kierownika Studium w porozumieniu z uczestnikiem studium.

Po zrealizowaniu planu zajęć, zaliczeniu przedmiotów oraz wykonaniu pracy końcowej absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studium.

Zasady naboru:
Postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o załączoną dokumentację:
1. Karta zgłoszenia (zgłoszenie do pobrania)
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów
3. Dwie fotografie

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty należy przesłać na adres:
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

z dopiskiem "Studium Podyplomowe 11" od dnia 15.02.2011 r.

Całkowity koszt uczestnictwa w Studium wynosi 4000 zł. Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym (dwa 2-dniowe zjazdy w miesiącu), w sobotę i niedzielę.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 628 35 88, 12 628 33 61 lub e-mail mlitwin@usk.pk.edu.pl

Informacje dodatkowe:
Plan zajęć
Wykłady