W październiku 2010 rusza kolejna edycja studium podyplomowego "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa" organizowanego przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu merytorycznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Studium Podyplomowe

2-semestralne studium podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa", rozpoczynające się w październiku 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem, modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych słuchacze mogą rozszerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium, oprócz zagadnień wentylacji pożarowej, dotyczą również podstaw prawnych klasyfikacji budynków, instalacji tryskaczowych, detekcji pożaru, symulacji komputerowych itd.

Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Techniki Budowlanej, m.in.: prof. Bogdana Mizielińskiego, prof. Mariana Rosińskiego, dr inż. Dariusza Ratajczaka oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej, jak Marian Skaźnik, Grzegorz Sztarbała, Piotr Głąbski, Jerzy Ciszewski, Jacek Świetnicki, Dorota Brzezińska i inni.

Patronat nad studium sprawuje Komenda Główna Straży Pożarnej.

Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów RP.

Rekrutacja trwa do 1 października 2010r., UWAGA - liczba miejsc ograniczona!
Bliższe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, harmonogramu zajęć, kosztów uczestnictwa uzyskać można u sekretarza studium – Marii Gołębskiej, tel (22) 234 75 97 lub kierownika studium – Grzegorza Kubickiego, tel (22) 234 50 21, a także na stronach internetowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pod adresem www.is.pw.edu.pl (studia podyplomowe) oraz Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji www.iow.is.pw.edu.pl.

Studium Podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa"
Czas trwania: 2 semestry (200 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 20.09.2009 r.
Opłaty (całkowity koszt uczestnictwa): 5000 PLN + VAT (0%)
Informacje dodatkowe: 12 zjazdów; zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00).