W październiku 2012 rusza kolejna edycja studium podyplomowego "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa" organizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej.

Studium Podyplomowe: Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa

2-semestralne studium podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa", rozpoczynające się w październiku 2012 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, rzeczoznawców, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych słuchacze będą mogli rozszerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium zajęcia, oprócz zagadnień wentylacji pożarowej, dotyczą również podstaw prawnych klasyfikacji budynków, instalacji tryskaczowych, detekcji pożaru, symulacji komputerowych, itd.

Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ITB, m.in.: prof. Bogdan Mizieliński, dr inż. Dariusz Ratajczak, oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej, jak Marian Skaźnik, Grzegorz Sztarbała, Piotr Głąbski, Jerzy Ciszewski, Jacek Świetnicki, Piotr Topiło, Łukasz Ostapiuk i Dorota Brzezińska.

Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów RP.

Rekrutacja trwa do 26 września 2012 r. wg kolejności zgłoszeń. UWAGA - liczba miejsc ograniczona! >>KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE doc.

Studium Podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa"
Czas trwania: 2 semestry (200 godz.) od października 2012 do czerwca 2013
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń; liczba miejsc ograniczona.
Termin zgłoszeń: do 26.09.2012 r.
Opłaty (całkowity koszt uczestnictwa): 5000 PLN + VAT (0%)
Informacje dodatkowe: 12 zjazdów; zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00).