W październiku 2011 rusza kolejna edycja studium podyplomowego "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa" organizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej.

Studium Podyplomowe: Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa

2-semestralne studium podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa", rozpoczynające się w październiku 2011 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych słuchacze mogą rozszerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium, oprócz zagadnień wentylacji pożarowej, dotyczą również podstaw prawnych klasyfikacji budynków, instalacji tryskaczowych, detekcji pożaru, symulacji komputerowych, itd.

Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,ITB, CNBOP oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.

Patronat nad studium sprawuje Komenda Główna Straży Pożarnej.

Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów RP.

Rekrutacja trwa do 20 września 2011 r. wg kolejności zgłoszeń. UWAGA - liczba miejsc ograniczona! >>KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE doc.

Studium Podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa"
Czas trwania: 2 semestry (200 godz.) od października 2011 do czerwca 2012
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 20.09.2011 r.
Opłaty (całkowity koszt uczestnictwa): 5000 PLN + VAT (0%)
Informacje dodatkowe: 12 zjazdów; zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00).