Rusza kolejna edycja studium podyplomowego organizowanego przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu merytorycznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
2-semestralne studium podyplomowe "Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa", rozpoczynające się w październiku 2009 roku na wydziale Inżynierii Środowiska PW, adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem, modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Dzięki uczestnictwu w zajęcia audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych słuchacze będą mogli rozszerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu.
Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej m.in.: J. Wolanina, D. Ratajczaka, M. Skaźnika, B. Mizielinskiego, M. Kosiorka oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej a szczególnie wentylacji pożarowej.
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.
Rekrutacja trwa do 20 września br., liczba miejsc ograniczona.
Bliższe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, harmonogramu zajęć, kosztów uczestnictwa uzyskać można u Pani Anny Pietras, tel. 022 660 75 97, a także na stronach internetowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pod adresem www.is.pw.edu.pl (studia podyplomowe) oraz Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji www.iow.is.pw.edu.pl.


Patronat nad studium sprawuje Komenda Główna Straży Pożarnej.

Czas trwania: 2 semestry (200 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 20.09.2009 r.
Opłaty: 5000 PLN
Informacje dodatkowe: Zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00), 12 zjazdów
Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa, oddymianie budynków, ochrona przeciwpożarowa
>>o Studium

Komentarze

  • dwa grosze

    Potwierdzam bo też uczestniczylem. Każdy wchodzący na zajecia rozpoczynał od godzinnego wprowadzenia na temat przepisów. A że prowadzących było kilku to godzin bezsensownych tęz sie namnozyło. Najbardziej wkurzali się przyjezdni z poza Warszawy , bo na niektóre zajęcie sie po prostu nieopłacało chodzić,(dojazd + hotel). Prowadzący za to uwielbiali robić częste przerwy bo im czas leciał i kawa stygła.

    Jak komus nie szkoda pięć koła to może spróbować. Kilka razy zdarzyło się że na jednych zajęciach było negowane to co zostało powiedziane prze kogoś innego wcześniej.

  • Nie polecam

    Uczestniczyłem w tym studium i nie spelnilo ono moich oczekiwań. Patrzac z punktu widzenia projketanta 90% zajeć jest nie na temat, a pozostałe 10% mówi ogólnie o problemie. Tak naprawde brak jest wiedzy i wykładowców ja posiadajacych w zakresie wentylacji pożarowej. Po zakończeniu tego studium wiem, że tak naprawde to wazny jest rzeczoznawca pożarowy który potrafi odpowiednio zinterpretowac przepisy, ale nie ponisi za nic odpowiedzialności bo ta spoczywa na projektancie (typowe polskie piekiełko). Dobrze poprowadzone zajecia były z SAP i tryskaczy ale to nie jest przedmiotem tego studium. Moim zdaniem studium powinno nazywać sie zagadnienia pozarowe w inżynierii sanitarnej - bardziej odpowiadaloby to prograowi studium. Pozdrawiam