Rusza druga edycja studium podyplomowego organizowanego przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu merytorycznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
2-semestralne studium, rozpoczynające się w październiku 2007 roku na wydziale Inżynierii Środowiska PW, adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem, modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Dzięki uczestnictwu w zajęcia audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych słuchacze będą mogli rozszerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu.
Wśród wykładowców studium znajdują się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej m.in.: prof. B. Mizieliński, prof. J. Wolanin, st. bryg. D. Ratajczyk, st. bryg. M. Skaźnik, oraz inni znani i cenieni fachowcy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.
Rekrutacja trwa do 21 września br., koszt uczestnictwa 4 900 + VAT – liczba miejsc ograniczona.
Bliższe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, harmonogramu zajęć, kosztów uczestnictwa uzyskać można u Pani Anny Pietras, tel. (022) 234 75 97, a także na stronach internetowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pod adresem www.is.pw.edu.pl (studia podyplomowe).
Patronat nad studium sprawuje Komenda Główna Straży Pożarnej.
>>więcej informacji o Studium
>>pierwsza edycja Studium