Biorąc pod uwagę potrzebę aktualizacji i rozszerzenia wiedzy inżynierskiej w zakresie nowych rozwiązań wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej organizuje w roku akademickim 2003/2004 Studium Podyplomowe "KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO".

Studium jest adresowane do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Studium pozwoli na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Ukończenie Studium będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Przewiddywany ogólny wymiar godzin wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych wynosi ok. 220 godzin.
Program merytoryczny obejmuje 16 przedmiotów specjalistycznych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji oraz przez wybitnych fachowców - praktyków z przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych. Zajęcia prowadzone będą podczas 10 zjazdów weekendowych (co 2 tygodnie) i kończą się opracowaniem i obroną pracy końcowej, wykonanej najczęściej w postaci studium koncepcyjnego rozwiązania systemu klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej bądź przemysłowego i/lub rozwiązania systemu zaopatrzenia instalacji klimatyzacyjnej w chłód.
Tematyka zajęć jest następująca:

• Higieniczne podstawy wentylacji i klimatyzacji
• Termodynamika powietrza wilgotnego. Procesy uzdatniania powietrza
• Zaopatrzenie w ciepło urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
• Podstawowe systemy klimatyzacji
• Stropy i belki chłodzące
• Źródła zimna dla klimatyzacji
• Magazynowanie chłodu. Zasobniki zimna
• Współczesne, bezpieczne czynniki chłodnicze i materiały smarne
• Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy
• Niekonwencjonale źródła energii
• Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (+laboratorium)
• Automatyzacja w wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie (+laboratorium)
• Urządzenia do odzyskiwania energii w wentylacji i klimatyzacji. Pompy ciepła
• Systemy klimatyzacji indywidualnej
• Bilanse ciepła i wilgoci w obiektach klimatyzowanych
• Praca końcowa i zaliczenie Studium

Programy szczegółowe przedmiotów zawierają treści dostosowane do aktualnego i perspektywicznego stanu wiedzy technicznej oraz do krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych w zakresie wymagań energetycznych i ekologicznych.
Informacje szczegółowe o studium można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, p. 136, tel. 022 825 03 09, 660 75 97, fax 022 825 29 92.

Gmach Wydziału
Inżynierii Środowiska PW

Komentarze