Ukończenie Studium uprawnia do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Studia Podyplomowe: Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska

STUDIA PODYPLOMOWE
Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię
i świadectwa energetyczne budynków

Rok Akademicki 2010/2011

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich w kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania opracowań i projektów w dziedzinie podniesienia efektywności energetycznej budynków, w tym:
• wykonywania audytów energetycznych,
• świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
• zastosowania odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz poligeneracji w budynkach.

Aktualny stan wiedzy dotyczący ochrony cieplnej budynków, oceny wpływu budynków na środowisko, odnawialnych źródeł energii dla budynków przy wykorzystaniu najnowszego oprogramowania.

Więcej informacji w załączonym [attach=attach1]dokumencie[/attach].