Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza na Studia Podyplomowe "Klimatyzacja i chłodnictwo".

Studia Podyplomowe: Klimatyzacja i chłodnictwo - zgłoszenia tylko do 25 września
Studia Podyplomowe "Klimatyzacja i chłodnictwo" adresowane są głównie do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Autorzy szeregu ekspertyz z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych przekazują swoje uwagi na temat najczęściej występujących nieprawidłowości w fazach realizacji i eksploatacji instalacji. Omawiane są także prawne i praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego w zakresie projektowania i wykonania instalacji klimatyzacyjnych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi w instalacjach chłodniczych.
W ramach studiów realizowany jest kurs szkolenia (50 godzin) dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zakończony Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, co pozwala przystąpić do egzaminu państwowego.
Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Organizator: Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Kontakt: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20; tel.: (22) 234-78-87; e-mail: maria.golebska@is.pw.edu.pl
Kierownik studium: dr inż. Leszek Targowski
Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok.302
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu
Czas trwania: 2 semestry (220 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 1 sierpnia do 25 września 2010 r.
Opłata: 5900 PLN
Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów) w godz. 12:00-18:00, 9:00-17:00, 9:00-15:00.