Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej organizuje 2-semestralne studium podyplomowe "Klimatyzacja i chłodnictwo". Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2011 r.

Studia podyplomowe: Klimatyzacja i chłodnictwo
Studium Klimatyzacja i chłodnictwo adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Autorzy szeregu ekspertyz z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych przekazują swoje uwagi na temat najczęściej występujących nieprawidłowości w fazach realizacji i eksploatacji instalacji. Omawiane są także prawne i praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego w zakresie projektowania i wykonania instalacji klimatyzacyjnych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi w instalacjach chłodniczych. W ramach studiów realizowany jest kurs szkolenia (50 godzin) dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zakończony Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, co pozwala przystąpić do egzaminu państwowego.
Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Informacje:
Organizator: Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki WarszawskiejAdres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: 22 234 78 87
e-mail: maria.golebska@is.pw.edu.pl
Kierownik studium: dr inż. Leszek Targowski
Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok.302
Czas trwania: 2 semestry (220 godz.) od października do czerwca
Wymagane dokumenty: [attach=attach1]karta zgłoszenia[/attach], odpis dyplomu
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 1 sierpnia 2011 do 25 września 2011
Opłata: 5900 PLN
Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów) w godz. 12:00-18:00, 9:00-17:00, 9:00-15:00.