Zgodnie z normą PN-IEC 60364 w łazienkach wyróżniamy cztery strefy ochronne. Strefy te stawiają przed urządzeniem elektrycznym określone warunki bezpieczeństwa, które urządzenie to musi spełnić aby możliwy był jego montaż w danej strefie.


- Strefa 0 - obejmuje przestrzeń wewnątrz wanny lub brodzika - dopuszcza się montaż urządzeń o napięciu do 12 V i stopniu szczelności obudowy minimum IPX7
- Strefa 1 - obejmuje przestrzeń nad wanną lub brodzikiem do wysokości 2,25 - dopuszcza się montaż podgrzewaczy elektrycznych pokrytych metalową siatką (blachą) objętą miejscowymi połączeniami wyrównawczymi i stopniu szczelności obudowy minimum IPX5 (podgrzewacz montowany na stałe)
- Strefa 2 - stanowi przestrzeń o szerokości 0,6 m (od granicy strefy I) - urządzenia elektryczne montowane w tej strefie muszą posiadać stopień szczelności obudowy minimum IPX4
- Strefa 3 - przestrzeń o szerokości 2,4 m (od granicy strefy II) - urządzenia elektryczne montowane w tej strefie muszą posiadać stopień szczelności obudowy minimum IPX1

rysunek: www.atlantic-polska.pl